Ieri, APIA a închis „fereastra” pentru tractoriști


Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că depunerea cererilor de plată a ajutorului pentru cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în agricultură, aferente perioadei 1 ianuarie – 31 martie 2017 (trimestrul I al anului curent) s-a încheiat oficial la 2 mai.
Beneficiarilor pentru care a fost emis acordul prealabil de finanțare pentru anul 2017 li s-a cerut depunerea cererilor de solicitare a ajutorului de stat însoțite de o situație centralizatoare privind cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în trimestrul respectiv, precum și documentele prevăzute de Ordinul MADR nr. 1727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare și control, precum și a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.