GUVERNUL APROBĂ ASTĂZI stema comunei Bujoreni. FOTO în articol


Astăzi, 19 octombrie 2022, la Palatul Victoria din București este programată ședința de Guvern aferentă săptămânii în curs. Printre proiectele de hotărâre de Guvern care se vor afla în atenția premierului Nicolae Ciucă și a miniștrilor săi, la punctul 34 se află unul care are legătură cu județul nostru. Acest punct este intitulat „Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea stemei comunei Bujoreni, judeţul Vâlcea”.
„Considerată drept adevărata imagine a unei comunităţi rurale, indiferent cât de mică sau cât de mare este aceasta, stema este blazonul şi cartea de vizită a oamenilor ce convieţuiesc pe meleagurile respective. Stema, ca fenomen heraldic, face legătura între trecut, prezent şi viitor, exprimând sintetic istoria zonei, aspiraţiile, conservarea tradiţiei, preocupările cotidiene, idealurile colectivităţilor umane respective”, au anunțat reprezentanții Guvernului.
„Consiliul Local al comunei Bujoreni, judeţul Vâlcea, a adoptat Hotărârea nr. 34/2021, modificată de Hotărârea nr. 58/2022 prin care și-a însușit proiectul de stemă. Prefectul județului Vâlcea și-a exercitat controlul de legalitate conform adreselor nr. 8210/23.06.2022, respectiv 10050/08.08.2022. Proiectul de stemă ce s-a discutat de comisia judeţeană formată din specialişti în istorie, heraldică, sociologie, economie, folclor şi alte domenii, a fost supus vizionării şi dezbaterii publice. Proiectul de stemă însoţit de un memoriu justificativ, însușit de prefectul județului Vâlcea și de președintele Consiliului Județean Vâlcea, a fost avizat de Comisia Naţională de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române. Menţionăm că proiectul de hotărâre a Guvernului este un act cu caracter individual, astfel încât îi sunt incidente prevederile art. 6 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, cu modificările ulterioare. Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea stemei comunei Bujoreni, judeţul Vâlcea, pe care îl supunem spre adoptare”, se mai arată în anunțul Guvernului.

Ce elemente conține stema comunei Bujoreni?

„Stema comunei Bujoreni, se compune dintr-un scut triunghiular, cu flancurile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată. În primul cartier, în câmp albastru, se află o clădire de argint, dreptunghiulară, din care se văd două laturi, având acoperiș în patru ape. Pe latura din dreapta, în partea de jos, pe centru, este o ușă dreptunghiulară, flancată sus, la dextra, de o fereastră tot rectangulară, aproximativ 1/3 din dimensiunea ușii, ambele ajurate negru, iar la etaj, în jumătatea din dreapta, încă două ferestre boltite, de asemenea, ajurate de aceeași culoare. Pe latura din stânga a clădirii, o scară care pornește de jos, din stânga, ducând spre un foișor, susținut de doi stâlpi, ambele acoperite cu un acoperiș în două ape; foișorul are o ușă boltită ajurată tot negru. În al doilea cartier, în câmp de argint, se află un măr natural, smuls, încărcat cu șapte mere roșii, trei în partea de sus și patru în cea de jos. În vârful scutului, în câmp roșu, se află o stea cu opt raze înscrisă într-un cerc bordat pe exterior de șaisprezece raze triunghiulare, opt dintre ele poziționate în dreptul razelor astrului central, care, la rându-i, este înscris într-un cerc denticulat, totul de aur. Scutul este timbrat de o coroana murală de argint, cu un turn crenelat”, sună descrierea stemei localității din nordul Râmnicului.

Ce semnifică elementele prezente pe stemă?

Semnificaţiile elementelor prezente pe stemă sunt următoarele:
Clădirea reprezintă Cula familiei Bujoreanu, declarată monument istoric, de unde provine și numele comunei Bujoreni.
Mărul face referire la Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Pomicolă din localitate, iar numărul fructelor indică numărul satelor aparținătoare comunei.
Cercurile cu stea, raze și mici creneluri reprezintă roata vieții, simbol aflat pe porțile și pe clădirile din Muzeul Satului Vâlcean din Bujoreni.
Coroana murală, cu un turn crenelat, reprezintă rangul administrativ al localității, cel de comună.