„Gândirea negativă – insuc­ces, gândirea pozitivă – succes”


Vineri, 9 decembrie, începând cu ora 14.00, în Sala Universitarilor a Bibliotecii Judeţene „Antim Ivirea­nul”, se va desfăşura întâl­nirea cu tema „Gândirea negativă – insuc­ces, gândirea pozitivă – succes”, trainer Dana Rădulescu. Acest eve­niment va avea loc în cadrul proiec­tului „Să învăţăm CUM SĂ ÎNVĂ­ŢĂM”, implementat de Fun­da­ţia „Casa Cărţii” a Bibliotecii Jude­ţene.