Fond de creditare pentru agricultură


Direcţia Agricolă anunţă că perioada următoare va aduce înfiinţarea unui fond de creditare a beneficiarilor de fonduri europene, care va gestiona un buget de 300 de milioane de lei (aproape 70 de milioane de euro) în acest an, agricultorii urmând astfel să cofinanţeze mai uşor proiectele. Aflată la stadiul de proiect de ordonanţă de urgenţă, iniţiativa are în vedere creşterea gradului de absorbţie a fondurilor: „În vederea stimulării dezvoltării investiţiilor cu finanţare europeană, se va consti­tui la dispoziţia Ministerului Agricu­l­turii Fondul de creditare a benefi­ciarilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Fondul se constituie din alocaţii aprobate prin bugetul de stat cu această destinaţie, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR). Fondul va fi alimentat în acest an cu 300 de milioane de lei de la buget. Banii vor fi accesaţi de către bănci, pe baza unor convenţii încheiate cu Ministerul Agriculturii. Potrivit stadiului prezent al proiec­tului, creditele vor fi acordate agri­cultorilor pentru maxim zece ani, cu o perioadă de graţie cu­prinsă între 1 şi 5 ani, stabilită în funcţie de spe­cificul proiectului de investiţii. Împrumuturile vor fi acce­sate doar de beneficiarii de fonduri europene care au contracte de finanţare nerambursabilă încheiate cu Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP). Valoa­rea creditelor va putea acoperi integral nivelul cheltuielilor eligibile şi neeligibile ale proiectului. Vor primi credite cei care au accesat proiecte pe măsurile „Modernizarea exploataţiilor agricole”, „Creşterea valorii adăugate a produselor agri­cole şi forestiere”, „Sprijin pentru crea­rea şi dezvoltarea de micro-între­prinderi” şi „Încurajarea acti­vită­ţilor turistice”. Fondurile de garan­tare pot acorda garanţii de până la 80% din valoarea credi­tului”, ne-a dezvăluit Florel Bădele, directorul Direcţiei Agricole Vâlcea.