Fiscul vâlcean a constatat evaziune de 56 de milioane de lei


În primele patru luni ale acestui an, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea, prin Activitatea de Inspecţie Fiscală, a încheiat 880 de acte de control, stabilind pentru bugetele administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală venituri suplimentare în sumă totală de 41 milioane lei.

În 36 de situaţii, pentru a evita de sustragerea de la plata debitelor prin înstrăinarea bunurilor, inspectorii Activităţii de Inspecţie Fiscală au dispus măsuri asigurătorii în valoare totală de 25 milioane lei.

Pentru prejudicii aduse bugetului general consolidat al statului, în valoare de 16,5 milioane lei, 15 cazuri au fost înainta­te instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate.

De asemenea, inspectorii fiscali au soluţionat 84 cereri pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată în valoare de 5,2 milioane de lei, fiind respinsă la rambursare suma totală de 0,7 milioane lei.

„Pentru perioada următoare, la nivel de instituţie, am stabilit măsuri concrete pentru structurile cu atri­buţii de control în vederea extinderii controlului pe docu­mente aflate în dosarul fiscal şi informaţii rezultate din verificările încrucişate în cazul contri­bua­bi­lilor care conduc evidenţele contabile cu ajutorul siste­melor informatice specializate, pentru verificarea com­pletă a corectitudinii înregistrării tranzacţiilor eco­nomice şi micşorarea duratei controlului şi verificării persoanelor juridice care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate şi care au obligaţia să întocmească şi să prezinte dosarul preţurilor de transfer.

De asemenea, în scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale în domeniile prioritare de intervenţie, cu risc ridicat pentru administrarea fiscală, vom pune accentul pe acţiunile de inspecţie în special la contribuabilii constituiţi în grupuri infracţionale cu scopul de a eluda legea” – a declarat Gheorghe Gogîrnoiu, directorul executiv al DGFP Vâlcea.