Fiscul vâlcean a colectat venituri bugetare cu 6,2% mai mari faţă de 2010


gogirnoiu_gheorghe_bunÎn cele nouă luni încheiate ale acestui an, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea a colectat venituri bugetare în sumă totală de 638,5 mil.lei, mai mult cu 6,2% faţă de perioada similară a anului 2010.

Comparativ cu perioada similară a anului 2010, la nivelul judeţului Vâlcea, analiza structurii veniturilor Bugetului general consolidat al statului relevă creşteri mai însemnate la: Bugetul de stat – 293,7 mil.lei, cu 7,4%; Bugetul asigurărilor sociale de stat – 238,7 mil.lei, cu 3,4%; Bugetul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate – 98,8 mil.lei, cu 10,3%.

Aceste realizări sunt rezultatul aplicării ferme a măsurilor de îmbunătăţire a administrării creanţelor bugetare, precum şi a comportamentului fiscal corect al contribuabililor vâlceni, fapt pentru care le mulţumesc în numele conducerii DGFP Vâlcea.

„În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie a.c., de la contribuabilii care nu şi-au achitat la termen obligaţiile de plată faţă de Bugetul general consolidat al statului, prin aplicarea măsurilor de executare silită, am recuperat 94,6 mil.lei, care reprezintă 14,8% în totalul sumelor încasate.

Precizez că datele nu includ realizările celor 27 mari contribuabili vâlceni, aflaţi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Administrare Mari Contribuabili, precum şi cele ale sediilor secundare ale marilor contribuabili”- a declarat Gheorghe Gogîrnoiu, director executiv al DGFP Vâlcea.