Festivalul internaţional „Eco Etno Folk Film” revine definitiv la Slătioara


vladoiu_romcescuZilele trecute s-au sărbătorit 230 de ani de când vătaful de plai Urşanu a construit la Slătioara, în satul Vioreşti, un lăcaş de cult considerat unic datorită frizei cu potecaşi, pic­tată deasupra ferestrelor sale. La acest deosebit eveniment, alături de pri­marul Sorin Romcescu şi de co­mu­nitatea sa, au ţinut să fie prezenţi atât deputatul Aurel Vlădoiu (foto), cât şi Prea Sfinţitul Emilian Loviş­tea­nu Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râm­­nicului, care nici de această dată n-a venit cu mâna goală la Slă­ti­oara, ci cu un cadou inestimabil: moaştele Sfân­tului Mare Mucenic Mer­curie. Re­fe­rindu-se la gestul înal­tu­lui prelat, aleşii PSD au avut numai cuvinte de laudă. „Pentru a cinsti acest moment, Prea Sfinţitul Emilian Lo­vişteanul a ţinut o slujbă foarte fru­moasă. A fost un moment înălţător. Biserica are de acum un ocrotitor nu numai pentru comuna Slătioara, ci pentru întreaga zonă. Moaştele au rămas definitiv la Vioreşti şi le mulţu­mim nespus de mult reprezentanţilor Arhiepiscopiei pentru donaţia făcută. Gestul lor le în­tăreşte oamenilor cre­dinţa, speran­ţa, în aceste vremuri tul­buri, în care mulţi dintre ei se simţeau deznă­dăj­duiţi”, au spus social-demo­cra­ţii.

În acest timp, la Slătioara, isto­ri­cul Ioan Scurtu, academicianul Dan Be­rindei, scriitorul Dumitru Radu Po­pes­cu şi, nu în ultimul rând, un vâl­cean de-al nostru, Ion Gh. Roşca, rec­torul Academiei de Studii Eco­no­mice din Bucureşti, câţiva dintre cei mai luminaţi oameni din ţara noastră au fost premiaţi de Fundaţia „Nişte Ţărani”. Profitând de prezenţa nume­roasă la acest eveniment, Dinu Să­raru le-a dat o veste foarte bună lo­cuitorilor comunei sale natale. Scrii­to­rul a anunţat că, anul viitor, Festi­va­lul Internaţional Eco Etno Folk Film revine definitiv la Slătioara.