Fermierii primesc până la 15.000 de euro


agricultura5• Comisia Europeană a aprobat o schemă temporară de ajutor în acest sens

Fermierii vor primi până la 15. 000 de euro, după ce dinspre Comisia Europeană a venit avizul favorabil pentru o schemă tem­porară de acordare a unor ajutoare financiare, destinate operatorilor din agricultură care întâmpină greutăți din cauza crizei financiare. Potrivit Enterprise Europe Network, din cadrul CCI Vâlcea, anul tre­cut, mai multe state membre UE, printre care şi România, au solicitat Comisiei Europene prelungirea aplicării Cadrului comunitar temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanţare în contextul actualei crize financiare şi economice (Cadrul temporar), argumentând că efectele acestei crize se resimt şi în 2011 în multe sectoare economice, printre care şi în agricultură. „Prezenta schemă a fost notificată de România în decembrie 2010, aceasta adresându-se, conform pct. 2.2. din Cadrul temporar, fermierilor din domeniul pro­ducţiei primare de produse agricole şi reprezentând o subvenţie directă, per hectar şi unitate vită mare. Prin această notificare, auto­rităţile române au demonstrat că fermierii români din toate sectoarele agricole se confruntă cu o lipsă acută de capital (în condiţiile creşterii constante de preţuri la inputuri), exploataţiile cele mai afectate fiind cele care au investit şi aplică tehnologii agrotehnice mecanizate în scopul obţinerii de produse agricole primare destinate comercia­lizării. Acestea se regăsesc atât în sectorul vegetal, horticol cât şi zoo­tehnic. În prezent, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) aşteaptă finalizarea procedurii instituţionale comunitare pentru primirea Deciziei Comisiei Europene de aprobare a schemei de ajutor temporar, având alocate resurse financiare pentru punerea în aplicare a acesteia. Conform prevederilor comunitare, ajutorul se va acorda până la finalul anului 2011. De asemenea, MADR are în pregătire o altă schemă de ajutor de stat adresată producătorilor agricoli afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului (în baza OG nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010). Eligibilitatea este dată în primul rând de utili­zarea sămânţă de cartofi certificată la înfiinţarea culturii. Apreciem că până la finalul lunii aprilie 2011 va fi realizată notificarea oficială către CE. Instituirea acestei scheme se va face cu respectarea preve­derilor fitosanitare naţionale în domeniu (care transpun o serie de directive comunitare), respectiv Ordinul MADR nr. 912/2004 privind controlul putregaiului inelar al cartofului, (produs de Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus), şi a Ordinului MADR nr. 586/2007 privind controlul putregaiul brun al cartofului (produs de bacteria Ralstonia solanacearum). Ajutorul de stat prevăzut reprezintă acor­darea unei despăgubiri producătorilor de cartofi a căror producţie a fost declarată contaminată de către inspectorii fitosanitari din cadrul unităţilor fitosanitare în urma analizelor efectuate de Laboratorul Central Fitosanitar. Având în vedere procedurile tehnice de punere în aplicare a schemei, finanţarea se va acorda la finalul anului 2011, sau cel mai târziu în primul trimestru al anului 2012”, se mai arată în comunicatul de presă.