Fermieri, mare atenție! Iată cine primește anul acesta subvenția de vite


Agenția de Plăți va demara, în această perioadă, plata avansului pentru sectorul vegetal, iar nu după mult timp va urma și efectuarea plăților în sectorul zootehnic. Condiții de acordare a Ajutorului Național Tranzitoriu 9.1.1 Sectorul lapte – schema decuplată de producție, specia bovine, (ANTZ 7 – L). Fermierii, crescători de bovine care au fost înregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
• exploatația cu cod ANSVSA să fie înregistrată în RNE, în care există cel puțin un animal identificat și înregistrat în conformitate cu legislația sanitară veterinară în vigoare, din speciile bovine, ovine, caprine și/sau suine, la data depunerii cererii unice pentru ANTZ 7 – L dacă cererea este depusă până la data limită de depunere fără penalizări/la data limită de depunere fără penalizări dacă cererea este depusă în perioada de depunere cu penalizări;
• solicitantul să fi comercializat (vânzare directă/livrare la procesare) o cantitate de minimum 3 tone de lapte pe exploatația cu cod ANSVSA solicitată, în anul de cotă de referință;
• solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cota 2014 – 2015 cu exploatația cu cod ANSVSA solicitată.
Plata ANTZ 7 se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte produsă și înregistrată ca livrări și/sau vânzări directe în sistemul de administrare a cotelor de lapte, în anul de cotă de referință, pe o exploatație cu cod ANSVSA.
Fermierii, crescători de bovine care NU au fost înregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte, cu exploatația cu cod ANSVSA din cerere, până la data de 1 aprilie 2015, și care au obținut un drept pentru perioada de referință 01.04.2015 – 29.02.2016 trebuie să îndeplinească următoarea condiție: exploatația cu cod ANSVSA să fie înregistrată în RNE , în care există cel puțin un animal identificat și înregistrat în conformitate cu legislația sanitară veterinară în vigoare, din speciile bovine, ovine, caprine și/sau suine, la data depunerii cererii unice pentru ANTZ 7 – L dacă cererea este depusă până la data limită de depunere fără penalizări/ la data limită de depunere fără penalizări dacă cererea este depusă în perioada de depunere cu penalizări.
Plata ANTZ 7 – L se acordă doar pentru cantitatea pentru care fermierul a obținut un drept la primă în campania 2016, respectiv o cantitate de minimum trei tone de lapte, comercializată în perioada de referință 01.04.2015 – 29.02.2016).
Fermierii, crescători de bovine care NU au fost înregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte, cu exploatația cu cod ANSVSA din cerere, până la data de 1 aprilie 2015, și care nu au obținut un drept pentru perioada de referință 01.04.2015 – 29.02.2016 pe exploatația din cerere, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
• exploatația cu cod ANSVSA să fie înregistrată în RNE, în care există cel puțin un animal identificat și înregistrat în conformitate cu legislația sanitară veterinară în vigoare, din speciile bovine, ovine, caprine și/sau suine, la data depunerii cererii unice pentru ANTZ 7;
• dacă cererea este depusă până la data limită de depunere fără penalizări/ la data limită de depunere fără penalizări dacă cererea este depusă în perioada de depunere cu penalizări;
• solicitantul să fi comercializat o cantitate de minimum trei tone de lapte pe exploatația cu cod ANSVSA solicitată, în perioada de referință 01.03.2016-28.02.2017.
Plata ANTZ 7 – L se acordă pentru o cantitate de minimum trei tone de lapte, comercializată în perioada de referință 01.03.2016 – 28.02.2017, pe o exploatație cu cod ANSVSA.
Sectorul carne – schema decuplată de producție, specia bovine, (ANTZ 8)
Pentru exploatațiile înființate până la data de 31 ianuarie 2013 inclusiv:
• solicitanții dețin, pe exploatația cu cod ANSVSA, un efectiv de minimum trei capete bovine, cu vârsta de minimum 16 luni, la data de referință 31 ianuarie 2013, înregistrate în RNE;
• exploatația cu cod ANSVSA să fie înregistrată în RNE, în care există cel puțin un animal identificat și înregistrat în conformitate cu legislația sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine și/sau suine la data solicitării ANTZ 8 – C dacă cererea unică este depusă până la data limită de depunere fără penalizări/la data limită de depunere fără penalizări dacă cererea este depusă în perioada de depunere cu penalizări;
a. Pentru exploatațiile înființate în perioada 1 februarie 2013 – 17 aprilie 2014 inclusiv:
• solicitanții dețin, pe exploatația cu cod ANSVSA, un efectiv de minimum trei capete bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă și/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni la data de referință 17 aprilie 2014, înregistrate în RNE;
• exploatația cu cod ANSVSA să fie înregistrată în RNE în care există cel puțin un animal identificat și înregistrat în conformitate cu legislația sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine și/sau suine, la data solicitării ANTZ 8 – C dacă cererea unică este depusă până la data limită de depunere fără penalizări/ la data limită de depunere fără penalizări dacă cererea este depusă în perioada de depunere cu penalizări.
b. Pentru exploatațiile înființate în perioada 18 aprilie 2014 – 31 martie 2015 inclusiv:
• solicitanții dețin, pe exploatația cu cod ANSVSA, un efectiv de minimum trei capete bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă și/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 martie 2015, înregistrate în RNE;
– exploatația cu cod ANSVSA să fie înregistrată în RNE în care există cel puțin un animal identificat și înregistrat în conformitate cu legislația sanitară veterinară în vigoare, din speciile bovine, ovine, caprine și/sau suine, la data solicitării ANTZ 8 – C dacă cererea unică este depusă până la data limită de depunere fără penalizări/ la data limită de depunere fără penalizări dacă cererea este depusă în perioada de depunere cu penalizări.
c. Pentru exploatațiile înființate, în perioada 1 aprilie 2015 – 29 februarie 2016 inclusiv:
• solicitanții dețin, pe exploatația cu cod ANSVSA, un efectiv de minimum trei capete bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă și/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni la data de 29 februarie 2016, înregistrate în RNE;
• exploatația cu cod ANSVSA să fie înregistrată în RNE în care există cel puțin un animal identificat și înregistrat în conformitate cu legislația sanitară veterinară în vigoare, din speciile bovine, ovine, caprine și/sau suine, la data solicitării ANTZ 8 – C dacă cererea unică este depusă până la data limită de depunere fără penalizări/ la data limită de depunere fără penalizări dacă cererea unică este depusă în perioada de depunere cu penalizări.
d. Pentru exploatațiile nou înființate, în perioada 1 martie 2016 – 28 februarie 2017 inclusiv:
• solicitanții dețin, pe exploatația cu cod ANSVSA, un efectiv de minimum trei capete bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă și/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni la data de 28 februarie 2017, înregistrate în RNE;
• exploatația cu cod ANSVSA să fie înregistrată în RNE în care există cel puțin un animal identificat și înregistrat în conformitate cu legislația sanitară veterinară în vigoare, din speciile bovine, ovine, caprine și/sau suine, la data solicitării ANTZ 8 dacă cererea unică este depusă până la data limită de depunere fără penalizări/ la data limită de depunere fără penalizări dacă cererea unică este depusă în perioada de depunere cu penalizări.