„Farmaciștii vâlceni vor răspunde prezent la miting”


• susține Samoil Vâlcu, președinte Colegiul Farmaciștilor, filiala județeană, referindu-se la pichetarea sediului Ministerului Sănătății
 

Mâine, 19 septembrie, așa cum anunțam într-un articol din numerele trecute, reprezentanții Asociației Pro­fe­sio­­niștilor din Sănă­tate pi­che­tează sediul Ministerului Să­nătății. Din această aso­ciație fac parte și membri Colegiului Farmaciștilor, oa­meni ce vor răspunde prezent mitin­gului. „Nu pot fi prezent la pichetare, dar Colegiul Farma­ciștilor Vâl­cea va fi repre­zentat de cei doi vice­pre­ședinți, Mihai Băjan și Lau­rențiu Bărintescu, alături de ceilalți membri. Facem parte din Asociația Profesio­niștilor din Să­nătate și ne ală­turăm celorlalți colegi. Despre reven­dicări, nu pot spune decât că sunt vechi, nu s-a făcut nimic pentru remedierea proble­melor, dar, poate, acum când nu mai suntem sin­guri, se vor lua ceva măsuri”, a preci­zat, pentru ziarul nostru, Samoil Vâlcu, preșe­dinte Colegiul Medicilor Vâlcea.

Cererile Colegiului Farmaciștilor din România vizează: majorarea veniturilor far­ma­ciștilor care lucrează în spitale la nivelul salariului unui șef de secție, farmacia fiind o secție a spitalului, majorarea termenului de plată al TVA la farmaciile cu cifră de afaceri sub 500.000 euro, de la 90 la 180 de zile, necondiționarea calității de mem­bru CFR la încheierea poliței de malpraxis, procent de 6% din PIB către sănă­­tate și interzicerea, prin lege, a publicității la farmacii și a vânzării online de medi­camente.