Excursie pentru opt micuţi norocoşi


Sfârşitul de săptămână trecut a fost unul încărcat pentru Centrul de Servicii Terapeutice pentru Copilul cu Autism „Mara”, unitate finanţată de Primăria municipiului Râmnicu Vâl­cea. Astfel, vineri, 23 septem­brie, 8 micuţi din centru, cu vârste între 4 şi 7 ani, însoţiţi de 3 cadre di­dactice, au făcut o vizită la Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu” din comuna cu acelaşi nume, unde, ca la orice altă activitate integratoare, s-au urmărit mai multe obiective: dezvoltarea abili­tăţilor de petrecere a timpului liber şi de joacă, crearea de interacţiuni so­ciale controlate, stimularea iniţiativei de cooperare şi socializare în grup. În cadrul vizitei, copii de la „Mara” s-au putut bucura şi de un picnic în decorul minunat al Memorialului „Bălcescu”. Transpor­tul în această „excursie” a fost asi­gurat de microbuzul Centrului.

Vineri, 24 septembrie, Centrul de Servicii Terapeutice pentru Co­pilul cu Autism „Mara” a primit vizita unei delegaţii din Regatul Unit, însoţită de mai mulţi membri ai Clubului Rotary – sponsor fidel al Centrului. Cei 14 oaspeţi au putut lua astfel cunoştinţă de preocu­parea constantă a autori­tăţilor locale de sprijinire activă a copiilor cu nevoi speciale şi a familiilor acestora, de promovare a coeziunii sociale, concomitent cu crearea de oportunităţi privitor la dezvoltarea de noi colaborări pe problematica autismului.