Educaţia publică, în atenţia PSD


Sâmbătă, 9 aprilie 2011 la Cra­iova a avut loc Întâlnire regională a Departamentului de Educaţie al PSD. La această întâlnire au parti­ci­pat: prof. dr. Ioan Mang, senator; prof. dr. Ecaterina Andronescu, sena­tor; Lia Olguța Vasilescu, senator Ion Prio­teasa președinte CJ Dolj; prof. Dr. Mihai Fifor președinte Organizația PSD Craiova; precum și conducerile departamentelor din județele Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea, Mehedinți și Caraș-Severin.

Din județul  Vâlcea au participat prof. Adrian Burlan, președintele de­par­tamentului, prof.dr. Remus Grigo­rescu, vicepreședinte și alți profesori, membri ai acestui departament.

„Scopul acestor întâlniri regionale este, în primul rând, de a coagula în cadrul PSD o echipă de profesionişti în educaţie. De asemenea, dorim să reactivăm membrii şi simpatizanţii PSD în vederea constituirii Asociaţiei Profesorilor Social Democraţi. Nu în ultimul rând, aceste întâlniri de lucru sunt un excelent prilej de dezbatere privind problemele învăţământului ro­mâ­nesc. Suntem interesaţi să vedem care sunt evoluţiile în plan local, ce probleme sunt şi ce implicaţii are Legea Educaţiei, recent intrată în vigoare”, a precizat organizatorul evenimentului, Ioan Mang.

În cuvântul lor, reprezentanții jude­țului Vâlcea au prezentat câteva dintre problemele sistemului de învă­ță­mânt vâlcean: demiterea aproape a tuturor directorilor de școli pesediști, criteriile de acordare a gradațiilor de merit, respingerea abuzivă de către IŞJ Vâlcea a  dosarelor depuse de  pro­fesorii suplinitori care aveau drep­tul să se titularizeze, irelevanța eva­luă­rii cadrelor didactice aflate în restrângeri de activitate de vreme ce aceștia au fost evaluați doar pe ultimii 2 ani ș.a.m.d. Domnul profesor Adrian Burlan a rugat conducerea departa­men­tului să elaboreze noul curricu­lum și noile planuri cadru astfel încât odată cu apariția noii legi aflate în dezbatere în Senat, aceasta să poată fi aplicată imediat. Prof. Burlan a mai cerut prezentarea unei poziții clare a PSD față de drepturile salariale ale profesorilor precizând că actual­men­te în Legea Bugetului de Stat sunt prevăzuți la capitolul cheltuieli de personal învățământ 488657000 lei, adică 3,19% din cheltuielile de per­so­nal bugetar deci, mărirea salariilor conform legii fiind posibilă, ea însem­nând aproape 1% din totalul cheltuie­lilor salariale.

Actuala lege încalcă autonomia universitară prin dependenţa exce­sivă a instituţiilor de învăţământ supe­rior de  Ministerul Educaţiei. De altfel, articolele 361 şi 364 din actuala lege obligă universităţile să finalizeze Carta Universitară, Codul de Etică şi regulamentele proprii de funcţionare până la data de 09.08.2011, în condiţiile în care majoritatea acestora depind de actele normative emise de Ministerul Educaţiei Naţionale, acte care nici până la această oră nu au fost elaborate şi emise. Propunerea prof. Remus  Grigorescu a fost aceea ca, în viitoarea lege a educaţiei na­ţionale, majoritatea metodologiilor să fie elaborate la timp, astfel încât uni­versităţile să-şi poată construi pro­priile regulamente pe baza acestora.

„Dascălii nu merită tratamentul la care îi supune ministrul Funeriu şi pre­­şedintele Băsescu”, a precizat doam­na Ecaterina Andronescu, dar aceș­tia nu trebuie să uite menirea lor și de aceea trebuie să-și ridice vocile fă­ră teamă împotriva tuturor abuzu­rilor.

Departamentul de Educaţie Publică,
Cercetare şi Sport al PSD Vâlcea