E nevoie de-un administrator la Drăgășani


Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu” din Drăgăşani organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de administrator patrimoniu I (S). Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatul trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
• studii superioare;
• îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru funcţia de inginer/subinginer, economist;
• cunoştinţe de accesare a platformei SEAP;
• vechime în muncă minimum 10 ani;
• abilităţi de comunicare;
• cunoştinţe de operare – Word, Excel, Internet;
• capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor;
• capacitatea de a rezolva probleme administrative;
• seriozitate, responsabilitate, adaptabilitate și autocontrol
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
• 6 iunie, ora 15.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
• 14 iunie, ora 10.00 – proba scrisă;
• 16 iunie, ora 10.00 – proba practică;
• 20 iunie, ora 10.00 – interviu.