După examene, absolvenţii beneficiază de consiliere profesională pentru găsirea unui loc de muncă!


• aceştia trebuie să se adreseze agenţiilor judeţene de ocupare a forţei de muncă
 

Având în vedere că perioada examenelor s-a încheiat, ANOFM informează absolvenţii, persoane care au obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii, că pot beneficia de informare şi consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, formare profesională gratuită prin programe care asigură iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea, specializarea, facilităţi financiare, daca se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă din care fac parte, ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi în condiţiile legii.

Absolvenţii pot beneficia de indemnizaţia de şomaj dacă:  în termen de 60 de zile de la absolvire s-au înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă sau la un furnizor de servicii specializate acreditat. Alte condiţii sunt: dacă aceştia nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale sau dacă nu urmează o formă de învăţământ la data solicitării dreptului. Mai mult, trebuie ca aceştia să nu realizeze venituri.

De la începutul anului 2013 şi până în prezent, în evidenţele ANOFM s-au înregistrat, ca şomeri 8.973 absolvenţi din care 770 sunt şomeri indemnizaţi.

În funcţie de studiile absolvite, situaţia acestora în luna iunie şi în prima săptămână a lunii iulie 2013, se prezintă după cum urmează: 3970 absolvenţi înregistraţi în luna iunie, dintre care 3404 persoane provin din învăţământul liceal şi post-liceal, 466 provin din învăţământul primar, gimnazial şi profesional, iar 100 persoane din învăţământul universitar. De asemenea, 1650 absolvenţi au fost înregistraţi în prima parte a lunii iulie, dintre care 1446 persoane provin din învăţământul liceal şi post-liceal, iar 130 provin din învăţământul primar, gimnazial şi profesional. Doar 74 persoane provin din învăţământul universitar.