„Dotarea Metal Techniks SRL”


METAL TECHNIKS SRL, in calitate de beneficiar, a implementat incepand cu data de 30.08.2021, proiectul cu titlul „Dotarea Metal Techniks SRL”, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2– Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor. Astfel, METAL TECHNIKS SRL a incheiat contractul de finantare nr. 7073 din 30.08.2021, cod SMIS 138222, cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei in calitate de Autoritate de Management si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia in calitate de Organism Intermediar.
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea durabila a societatii METAL TECHNIKS S.R.L. in domeniul fabricarii echipamentelor de ridicat si manipulat prin imbunatatirea continua a bazei materiale detinute, cresterea competitivitatii resurselor umane, cresterea calitatii produselor si serviciilor oferite, extinderea retelei teritoriale si, implicit, sporirea performantelor sale financiare si de marketing. Principalele activitati prevazute in proiect au constat in dotarea cu utilaje si software performante, necesare in domeniul fabricarii echipamentelor de ridicat si manipulat, certificare ISO, certificare proces sudare, activitati de internationalizare., prestarea de servicii de consultanta si servicii de informare si publicitate.
Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Imbunatatirea bazei materiale a solicitantului prin dotarea cu utilaje si software performante, necesare in domeniul fabricarii echipamentelor de ridicat si manipulat, precum si achizitia de servicii: consultanta, certificare ISO, certificare proces sudare, activitati de internationalizare.
  • Crearea unui colectiv de profesionisti – prin atragerea de personal calificat, stimularea si dezvoltarea profesionala continua – s-au creat 2 noi locuri de munca permanente (cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata) la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului, acestea fiind mentinute cel putin 3 ani de la finalizarea investitiei.
  • Organizarea de actiuni de promovarea a proiectului si a rezultatelor acestuia prin mijloace precum: comunicate de presa, afis A2, placa permanenta, etichete autocolante pentru bunurile achizitionate – in primul an de la semnarea contractului de finantare.

Rezultatele proiectului: Realizarea investitiilor propuse va avea ca rezultat dezvoltarea atat a intreprinderii solicitante, prin imbunatatirea indicatorilor financiari si performantelor de marketing, dar si dezvoltarea economica a zonei. Proiectul propus spre implementare vine in intampinarea unor necesitati locale si regionale in domeniul fabricarii echipamentelor de ridicat si manipulat,  adresate tuturor categoriilor de clienti. Un rezultat important al implementarii proiectului, il constituie crearea a doua noi locuri de munca permanente in cadrul societatii.
Impactul investiţiei la nivelul localităţii/ regiunii: Realizarea investitiilor propuse are ca rezultat dezvoltarea economica la nivelul Municipiului Ramnicu Valcea si regiunii Sud-Vest Oltenia, in acord cu standardele europene. locale si regionale in domeniul fabricarii echipamentelor de ridicat si manipulat,  adresate tuturor categoriilor de clienti.
Loc de implementare: Municipiul Ramnicu Valcea, Str. Depozitelor nr. 18 (cladirile C1, C2 si C3) si str. Depozitelor nr. 20 (cladirile C1 si C3), jud. Valcea, Regiunea Sud-Vest Oltenia, România.
Contractul de finantare – „Dotarea Metal Techniks SRL” – are o durată de implementare de 40 luni (data începerii proiectului: 01.03.2020; data finalizării proiectului: 31.12.2023) si o valoare totală 2.345.469,71 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile acordate este de 1.224.782,75 lei, reprezentând 62,14 % din valoarea eligibilă a proiectului. Valoarea contributiei din FEDR: 1.041.065,35 lei si valoarea contributiei din bugetul national: 183.717,40 lei

METAL TECHNIKS SRL
Date de contact:
Persoana de contact: SIMA IMRE, Administrator
Tel.: 0744 666 253; fax 0250 745 734
E-mail: isima@metaltechniks.ro