Dobrinescu Alin – Anunț public


Dobrinescu Alin și alții, titulari ai Planului/Programului amenajament silvic U.P. I Stănești, județele Vâlcea și Olt, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul/programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul A.P.M. Vâlcea, str. Remus Bellu nr. 6, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, de luni până vineri între orele 09.00 – 14.00. Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul APM Vâlcea, în termen de 18 zile de la data publicării anunţului.