Doar 353.000 ha au rămas necultivate în 2011


Suprafaţa terenurilor nelucrate în­registrate la Agenţia de Plăţi şi In­ter­­venţie pentru Agricultură (APIA), în 2011, se ridică la doar 353.000 de hectare, se arată într-un comu­ni­cat oficial de presă. Potrivit aceluiaşi docu­ment, în decursul lui 2011, supra­faţa cultivată s-a ridicat la 6,8 mili­oane ha, iar 2,3 milioane hectare reprezintă pajişti şi păşuni necesare păşunatului pentru animale, care sunt la rândul lor subvenţionate din bani europeni.

În altă ordine de idei, utilizarea aplicaţiei electronice IPA ONLINE pare să fie unul dintre secretele re­zul­tatelor scoase în acest an, cu nu mai puţin de 0,88 milioane de cereri depuse, doar prin sistemul online, sistem ce se va perpetua până în anul 2020. Comunicatul APIA rea­min­teşte şi avantajele utilizării aces­­­tei aplicaţii: fermierul nu mai are nevoie de hărţi pe hârtie; su­prafaţa identificată de fermier este măsurată cu exactitudine; riscul de a depune o cerere incorectă este mult mai mic; se pot identifica din timp suprapunerile fermierilor; se poa­te lucra de oriunde există acces la internet, pe o perioadă lungă de timp şi cu mult timp înainte de cam­panie; fermierul poate să-şi corec­te­ze greşelile şi să aibă acces în orice moment la rezultate.