Distribuţie Oltenia avertizează: NERESPECTAREA NORMELOR DE SIGURANȚĂ din preajma rețelelor electrice reprezintă pericol de rănire gravă sau deces


Orice intervenție neautorizată în instalațiile electrice de distribuție sau în culoarul de siguranță al acestora, precum și utilizarea unor instalații improvizate pentru sustragerea de energie electrică pot genera oricând accidente grave sau incendii, ducând la pierderi de vieți omenești și daune materiale semnificative.

Care este zona minimă de siguranță din preajma rețelelor electrice aeriene de distribuție?

 În cazul construcțiilor și lucrărilor executate în preajma rețelelor electrice aeriene de distribuție, zona minimă de siguranță este de trei metri, considerând săgeata sau deviația maximă a conductoarelor, în cazul rețelei electrice cu tensiunea nominală ≤ 110 kV. Această distanță trebuie respectată inclusiv în timpul utilizării unor pârghii metalice înalte în apropierea rețelei electrice, existând oricând riscul creării unui arc electric care poate duce la electrocutarea și decesul persoanelor care manevrează pârghiile.

Cum se execută lucrări în culoarul de siguranță al rețelelor electrice, în condiții de securitate electrică?

 Înainte de executarea unor lucrări de construcții, reparații etc. care se vor derula în preajma rețelelor electrice este obligatorie anunțarea operatorului de distribuție prin depunerea unei cereri de solicitare aviz de amplasament. Mai multe informații se pot găsi pe pagina de internet https://www.distributieoltenia.ro, secțiunea Informații Utile – Obținerea avizelor de amplasament. Se interzice amplasarea de construcții noi în culoarul de funcționare al unei linii electrice aeriene (LEA). În cazul apropierilor între acestea se respectă o distanță minimă pe orizontală între axul liniei electrice și orice parte a construcției de 1,5 x înălțimea celui mai înalt stâlp din apropiere sau înălțimea construcției, oricare dintre acestea este mai mare.
Lățimea culoarelor de trecere (funcționare) pentru liniile electrice aeriene de distribuție sunt următoarele
• 24 metri, pentru LEA cu tensiuni între 1 și 36 kV;
• 32 metri, pentru LEA cu tensiunea de 110 kV.

Ce acțiuni sunt interzise în preajma rețelelor electrice

Reprezentanții Distribuție Energie Oltenia au reamintit tuturor consumatorilor că se pot expune la pericole precum rănirea gravă prin electrocutare sau chiar deces în cazul în care nu respectă normele de siguranță și întreprind acțiuni precum
• atingerea stâlpilor și a conductoarelor liniilor electrice chiar dacă sunt căzute la pământ;
• intrarea în posturile de transformare;
urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nișele și firidele de la case și blocuri de locuințe.
Totodată, reprezentanții DEO au amintit că sunt interzise următoarele acțiuni în imediata vecinătate a rețelelor electrice aeriene (deoarece acestea pot să conducă la accidente prin electrocutare):
să înființeze plantații sau vegetație forestieră în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție, fără acordul operatorului de distribuție;
atingerea, tăierea sau tunderea pomilor care pot să ajungă accidental în contact cu rețeaua electrică sau să se amorseze prin arc electric;
realizarea unor construcții improvizate sau forarea puțurilor de apă;
organizarea unor întruniri sau jocuri sportive;
pescuirea în locuri care nu sunt special amenajate;
deplasarea sau manevrarea utilajelor, sculelor, uneltelor (de transport, de pescuit, săpat etc.) sau a altor echipamente de dimensiuni mari care pot atinge conductoarele rețelelor electrice, chiar dacă acestea sunt considerate izolante.
Pentru semnalarea oricăror incidente intervenite în instalaţiile de distribuţie a energiei electrice, vă rugăm să apelaţi INFO Tel, la numerele de telefon disponibile NON STOP pentru preluarea acestora:
0800.500.000 – număr de telefon gratuit în orice reţea;
0251.408.006, 0251.408.007, 0251.408.008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
• Material realizat cu sprijinul Diviziei Oameni și Brand a Distribuție Oltenia