DISTRIBUȚIE OLTENIA a continuat investițiile în comuna Gușoeni


Acestea au vizat și alte trei localități din județ (Crețeni, Mihăești și Roești), în total fiind deserviți 1.093 de consumatori
În lunile ianuarie și februarie 2022, operatorul Distribuție Energie Oltenia a demarat realizarea de investiții în valoare de peste 1,035 milioane lei pentru modernizarea rețelelor electrice ale consumatorilor din comunele Gușoeni, Crețeni, Mihăești și Roești.
Investițiile amintite au presupus:
• îmbunătățirea gradului de continuitate a derivației 20 kV Gușoeni din LEA 20 kV Drăgășani – Pesceana prin buclare cu LEA MT Drăgășani – Mădulari 2 (constând în: realizarea unei linii electrice subterane LES 20 kV de 1 505 metri; plantarea a patru stâlpi tip SC 15015 echipați cu separator vertical 25 kV-50/600 A și consolă de întindere CIT 140; plantarea unui stâlp tip SC 15014; realizarea unei linii electrice aeriene LEA 20 kV de 75 metri);
• modernizarea postului de transformare în anvelopă de beton, PTAB Lukoil Stupărei 20/0.4 kV, 630 kVA (constând în montarea următoarelor echipamente: celule de linie, echipate cu separator de sarcină (24kV/630A/16kA) cu comutație în SF6 – două bucăți; celulă de transformator, realizată în construcție fixă, echipată cu separator de sarcină (24kV/630A/16kA) cu comutație în SF6 – o bucată; dulap de electroalimentare, echipat cu sistem redresor 48Vcc-13A și baterie acumulatori 48 Vcc-65Ah; dulap SCADA);
• modernizarea rețelei electrice de joasă tensiune aferente postului de transformare PTA Cueni 20/0.4 kV, 630 kVA (constând în: înlocuirea unei cutii de distribuție existentă în PTA Cueni cu altă cutie de distribuție nouă tip CD 2-8 echipată cu întrerupător automat general; înlocuirea conductorului existent aferent circuitelor existente, cu conductor torsadat în lungime de aproximativ 3.500 metri; realizarea unei linii electrice subterane LES 0.4 kV pe un traseu în lungime de 350 metri; realizarea unei linii electrice aeriene LEA 0.4 kV, pe un traseu în lungime de 850 metri; adaptare branșamente – 248 buc).

Cei mai mulți beneficiari ai proiectului sunt din Gușoeni și Crețeni

Reprezentanții Operatorului Distribuție Energie Oltenia au anunțat că beneficiarii proiectului la care am făcut referire au fost:
• 795 de locuitori ai comunelor Gușoeni și Crețeni, alimentați din derivația 20 kV Gușoeni;
• 50 de consumatori alimentați din PTAB Lukoil Stupărei, din comuna Mihăești;
• 248 de consumatori alimentați din PTA Cueni, din comuna Roești.
Ce s-a realizat prin investiție:
• realizarea unei linii electrice subterane LES 20 kV de 1.505 metri;
• realizarea unei linii electrice aeriene LEA 20 kV de 75 metri;
• plantarea a patru stâlpi tip SC 15015;
• plantarea a doi stâlpi tip SC 15014;
• montarea de separatoare 25 kV-50/600 A, în montaj vertical – trei bucăți;
• montarea unui separator 25 kV-50/600 A, în montaj orizontal;
• montarea de descărcătoare de 24 kV cu oxizi metalici (ZnO) – 12 bucăți;
• montarea unei cutii de distribuție nouă tip CD 2-8 echipată cu întrerupător automat;
• înlocuirea conductorului existent aferent circuitelor existente, cu conductor torsadat – 3.500 metri;
• realizarea unei linii electrice subterane LES 0.4 kV de 350 metri;
• realizarea unei linii electrice aeriene LEA 0.4 kV de 850 metri.

Beneficiile consumatorilor

Cele mai importante beneficii de care se vor bucura consumatorii amintiți sunt următoarele:
• asigurarea continuității în alimentarea cu energie electrică în condiții de calitate a parametrilor energiei electrice;
• îmbunătățirea stării tehnice a rețelei electrice de distribuție și asigurarea unei căderi de tensiune la capăt de rețea în limitele impuse de Standardul de Performanță;
• scoaterea contorilor la limita de proprietate;
• protecția împotriva intervențiilor neautorizate și reducerea pierderilor de energie tehnice și comerciale;
• reducerea numărului de întreruperi;
• reducerea costurilor cu operarea și mentenanța.
În context ar mai fi de precizat că reprezentanții Operatorului Distribuție Energie Oltenia au anunțat că vor continua investițiile în rețeaua de distribuție cu scopul de a reduce la minimum disconfortul creat consumatorilor din aria sa de operare.
• Divizia Oameni și Brand a Distribuție Oltenia