Dezbaterea privind bugetul european şi-a atins scopul


biblioteca_evenimentVineri, 23 noiembrie, în Sala de Conferinţă a Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul”, s-a desfăşurat un foarte important eveniment cu teama „Cadrul Financiar Multianual 2014-2020: Un buget pentru o Uniune Europeană puternică”, manifestare organizată de Biroul de Informare al Parlamentului European în România, în colaborare cu Centrul „EUROPE DIRECT” Vâlcea. Au avut loc dezbateri cu cetățenii pe tema alocărilor bugetare pentru politicile europene în cadrul următorului buget al Uniunii Europene în următorii șapte ani, la care au luat cuvântul Marian Jean Marinescu, membru al Parlamentului European, Aurelian Dochia, analist eco­nomic, Dan Suciu, realizator Money.ro TV. Evenimentul a fost moderat de Da­niel Apostol, director executiv Money.ro TV. Europarlamentarul Marian Jean Ma­ri­nescu a prezentat poziția Parlamentului European în aceasta privință precum și prioritățile României în legătură cu viitorul cadru financiar multianual.

De asemenea, o importantă inter­ven­ţie cu tema „Programul Erasmus şi bugetul alocat acestuia pentru următorii şapte ani” a avut şi Tudorel Popescu, director departament Programe Interna­ţionale, coordonatorul Programului Eras­mus din cadrul Universităţii Constantin Brâncoveanu. Care a vorbit despre im­po­rtanţa acestui program şi rolul aces­tuia în pregătirea tinerilor, ştiindu-se că această temă a fost foarte discutată, în ultima perioadă, la nivelul Parlamentului European şi al întregii Uniuni Europene.

La acest Forum Cetățenesc au participat reprezentanți ai mediului aca­demic, ai mediului instituțional, oameni de afaceri și presă, precum și foarte mulţi cetățenii interesați de acest su­biect, sala fiind neîncăpătoare. Acest forum reprezintă un cadru de dezbateri cu cetățenii Uniunii Europene privind politicile europene comune și temele care țin de viitorul Uniunii Europene. Obiectivul lor este de a asigura un dialog şi o dezbatere permanente cu cetăţenii şi de a dezvolta canale de comunicare di­rectă, în special biblioteca_eveniment1la nivel local. De ase­me­nea, aceste forumuri sunt menite să faciliteze interacţiunea dintre autorităţile locale, naţionale si europene. Din sep­tem­brie 2006, Forumurile Cetăţeneşti au devenit un instrument permanent al co­mu­nicării descentralizate a Parlamen­tului European. Biroul de Informare al Par­lamentului European în România informează cetăţenii români cu privire la deciziile politice ale Parlamentului Euro­pean, rolul de co-decident al Parla­men­tului European împreună cu Consiliul și oferă o platformă de comunicare pentru Membrii Parlamentului European în România.

Întâlnirea a fost una dinamică şi des­chisă şi s-a dovedit a fi una foarte utilă. Participanţii, în număr foarte mare, au adresat foarte multe întrebări invita­ţi­lor, care au atins o sferă mai largă de pro­bleme europene, nu numai cea le­gată de cadrul financiar, transformând în­tâlnirea într-o adevărată dezbatere. Toţi cei prezenţi şi-au exprimat dorinţa ca astfel de întâlniri să fie organizate mai des.