Despre trecutul şi viitorul meşteşugurilor tradiţionale


Pastrarea_mestesugurilor_traditionale_contributia_lor_la_dezvoltarea_comunittii_locale_si_rolul_bibliotecarului_public_in_promovarea_acestoraIeri, cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului, în sala de conferinţe a Biblio­tecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, a avut loc o masă rotundă cu tema „Păs­trarea meşteşugurilor tradiţionale, contribuţia lor la dezvoltarea co­mu­nităţii locale şi rolul bibliotecarului public în promovarea acestora”. La acest interesant eveniment au fost prezenţi meşteşugari, oameni de cultură, artişti şi bibliotecari, care au purtat un dialog deschis şi foarte interesant despre păstrarea meşteşugurilor tradiţionale, despre promovarea acestora şi despre modul cum trebuie procedat pentru ca acestea să fie duse mai departe de copiii şi tinerii, care reprezintă viitorul nostru. De asemenea, s-a discutat şi despre identitatea şi importanţa acestora în identitatea românilor în mare familie europeană. Întâlnirea a fost presărată cu filme documentare despre meşteşugurile tradiţionale din judeţul nostru, dar şi despre arhitectura clădirilor ce fac parte din patrimoniul oraşului nostru. Organizatorul acestui eveniment a fost Centrul „EUROPE DIRECT” Vâlcea din cadrul Bibliotecii.