Deputatul Vlădoiu a luat-o la întrebări pe şefa de la „restituirea proprietăţilor”


vladoiu_aurel1Zilele trecute, deputatul vâlcean Aurel Vlădoiu a adresat două interpe­lări Crinuţei Dumitrean – preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor. „Mai mulţi cetăţeni din ju­deţul Vâlcea s-au prezentat, în ulti­ma perioadă, la birourile parlamen­tare din Râmnicu Vâlcea şi Horezu, ridi­când problema despăgubirilor pe care le au de primit de la Autoritatea Na­ţio­nală pentru Restituirea Proprietăţilor. Vă prezint cele mai recente exemple: Constantin Cebuc din Rm. Vâlcea are de primit despăgubiri ca măsuri repa­ratorii constând în „titluri de valoare nominală folosite exclusiv în procesul de privatizare” în limita sumei de 487.241.971 lei pentru imobilul  teren în suprafaţă de 315 mp pe care defunc­ta Cebuc C. Maria l-a deţinut înainte de expropriere în municipiul Rm. Vâlcea, strada Doctor Hacman nr. 15-17. Precizez că, la data de 13 decembrie 2010, i s-a comunicat din partea instituţiei pe care-o conduceţi că Dosarul 1638/CC se află în curs de analiză în cadrul Secretariatului Comi­siei Centrale pentru Stabilirea Despă­gubirilor. Dar, din decembrie 2010 şi până la data de 30 mai 2011, nu a primit vreun răspuns cu toate că s-au adresat Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor două me­morii; Codreş Dumitru din oraşul Ho­rezu trebuie despăgubit de către Auto­ritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor pentru un teren de care a fost deposedat abuziv prin Decretul de stat 247. A primit decizia de des­păgubire în data de 10 mai 2009, depunând apoi – în data de 25 august 2009 – toate documentele ce i s-au cerut. Dosarul său de despăgubire este înregistrat cu numărul 12.601, având de încasat contravaloarea a 88 de mii euro în termen de 24 de luni de la data de 25 august 2009. Până în acest moment, Codreş Dumitru nu a primit nici un leu de la ANRP; Lucia Cricopol din Râmnicu Vâlcea a depus la Autoritatea Naţională pentru Resti­tuirea Proprietăţilor documentaţia pen­tru despăgubiri conform Legii 290/2003 privind regimul refugiaţilor în perioada celui de-al doilea Război Mon­dial. Dosarul este înregistrat în data de 22 ianuarie 2010 cu numărul RO 13.307. Nu au primit niciun răs­puns, până acum, din partea ANRP”, se arată în prima interpelare. În al doilea document trimis pe adresa preşedintelui ANRP, parlamentarul PSD cere lămuriri privind despăgu­birile ce trebuie acordate conform Legii 9/1998. „În data de 18.12.2009, s-a emis de către Autoritatea Naţio­na­lă pentru Restituirea Proprietăţilor de­ci­zia 2635 în temeiul art. 6, alin. 7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 25/2007. Astfel, s-a validat Hotă­râ­rea nr. 1 emisă de Comisia pentru apli­carea Legii 9/1998 din cadrul Ins­tituţiei Prefectului Vâlcea şi s-a dispus plata de compensaţii în cuantum de 207.695,94 lei domnilor Postelnicu Ioana, Negricea Gheorghe şi Ne­gri­cea Vicenţiu. Până la această dată, cei trei cetăţeni din comuna Cerni­şoara-Vâlcea nu au primit suma de bani care li se cuvine conform legii, de la instituţia pe care o conduceţi, deşi au trecut peste 18 luni de la decizia amintită”, se arată în cea de-a doua interpelare a deputatului Aurel Vlădoiu.