Deputatul Vasile Cocoș a participat la lansarea unui proiect al Curții de Conturi a României


Pe 21 ianuarie 2020, la sediul Curții de Conturi a României, a avut loc Conferința de lansare a proiectului „Creșterea capacității instituționale a Curții de Conturi a României și a capacității de a interacționa cu mediul extern”, finanțat prin Programul de Sprijin pentru Reforme Structurale al Uniunii Europene și implementat în cooperare cu Comisia Europeană.
La acest eveniment a fost invitat, în calitate de președinte al Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuției bugetelor anuale ale Curții de Conturi, deputatul vâlcean Vasile Cocoș. Parlamentarul a vorbit despre necesitatea dezvoltării și consolidării capacității instituționale a Curții de Conturi a României în relația cu celelalte instituții și societatea civilă pentru beneficiarul final al proiectului: cetățeanul.
Vom reda, în continuare, mesajul prezentat de către deputatul Vasile Cocoș cu acest prilej:
„Domnule Președinte al Curții de Conturi a României,
Apreciez invitația dumneavoastră la conferința de lansare a unui proiect ce beneficiază de finanțare europeană pentru reforma structurală a unei instituții de tradiție din România. Prezența la aceeași masă a reprezentanților Legislativului, Executivului, societății civile și ai Curții de Conturi a României este o dovadă că atunci când există voință și viziune lucrurile pot depăși orgoliile politice și se pot așeza în matca lor firească: interesul Cetățeanului.
Obiectivele proiectului «Creșterea capacității instituționale a Curții de Conturi și a capacității de a interacționa cu mediul extern», o strategie în ceea ce privește resursa umană și o strategie de comunicare internă și externă, reprezintă premisele de bază pentru dezvoltarea oricărei instituții publice în societatea în care trăim.
Cea mai de preț resursă a unei instituții este cea umană, iar de politica de recrutare, profilul viitor al auditorului și calitățile necesare acestuia depinde viitorul Instituției Supreme de Audit din România.
În ceea ce privește Curtea de Conturi a României (CCR), pot spune că avem o colaborare foarte bună la nivel instituțional, dar, personal, simt nevoia aprofundării ei. Cred că dincolo de raportarea periodică pe diferitele audituri pe care le face conform misiunii sale constituționale, Curtea de Conturi a României poate să își folosească expertiza și în îmbunătățirea procesului legislativ prin prisma experienței verificărilor pe care le realizează. Avem nevoie de o instituție echidistantă care să funcționeze ca un barometru ce măsoară performanța instituțională.
Mai mult decât atât, colaborarea cu Curtea de Conturi a României se poate realiza și pe palierul Guvern-Parlament, în sensul că urmărirea aducerii la îndeplinire a recomandărilor formulate în urma auditării poate fi realizată cu sprijinul comisiilor de specialitate din Parlament la care să participe și ministrul de resort. Atunci, recomandările formulate de Curtea de Conturi a României pe diferite politici publice ar avea o mai mare greutate în aplicarea lor de către Executiv, cu sprijinul Parlamentului în calitatea lui de instituție cu cea mai mare legitimitate într-o democrație.
În ceea ce privește strategia de comunicare orientată spre transparență și deschidere, consider că foarte multe dintre lucrurile pozitive pe care Curtea de Conturi a României le realizează (și vă asigur ca sunt foarte multe) nu sunt cunoscute de publicul larg. Este timpul ca dincolo de controlul asupra cheltuirii eficiente a fondurilor publice, Instituția Supremă de Audit din România să contribuie prin experiență și expertiză la creșterea calității vieții cetățenilor.
Pentru ca Instituția Supremă de Audit a României să își poată asuma un rol mai pregnant la nivelul activității de îndrumare și pentru a fi mai prezentă în relație cu principalii stakeholderi, este nevoie de o modificare a legii de organizare și funcționare a acesteia. De aceea, vom susține un dialog cât mai amplu cu principalele partide de pe scena politică pentru a ajunge la un proiect legislativ care să ofere Curții de Conturi a României instrumentele de răspuns la problemele emergente ale unei societăți europene în continuă schimbare.
În calitate membru al Comisiei de Buget – Finanțe – Bănci din Camera Deputaților și de președinte al Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuției bugetelor anuale ale Curții de Conturi, îmi doresc ca dezvoltarea și întărirea capacității instituționale a Curții de Conturi a României, pe cele două paliere – resursa umană și strategia de comunicare – să producă efecte vizibile și în relația cu celelalte instituții și societatea civilă, atât în ceea ce privește creșterea calității rapoartelor de audit, cât și în ceea ce privește deschiderea și transparența față de beneficiarul final: CETĂȚEANUL.
Vă mulțumesc mult pentru timpul acordat și vă doresc mult succes în dezbateri”.
• deputat, Vasile COCOȘ