Curtea de Conturi așteaptă „sfaturi” de la cetățeni: cum se gestionează banii publici?


„Curtea de Conturi aşteaptă propunerile cetăţenilor privind subiecte relevante în ceea ce priveşte gestionarea banilor publici, pe care instituţia să le includă în programul de activitate pe anul 2021”, se menţionează într-un comunicat de presă al instituției.
Astfel, Curtea de Conturi „continuă iniţiativa lansată anul trecut dedicată dezvoltării dialogului cu cetăţenii şi cu societatea civilă, în vederea propunerii unor teme care ar putea fi incluse în Programul de activitate al Curţii de Conturi pe anul 2021. Toţi cei interesaţi pot transmite pe adresa de e-mail propuneri.program2021@rcc.ro subiectele de interes pe care le consideră relevante pentru activitatea instituţiei privind buna gestionare a resurselor publice în interesul cetăţeanului”. Propunerile pot fi transmise până la data de 30 octombrie 2020. Subiectele propuse vor fi analizate de către structurile de specialitate care vor reţine aspectele din sfera de competenţă a Curţii de Conturi a României, potrivit comunicatului.
Prin această iniţiativă, Curtea de Conturi continuă să „aplice angajamentul privind consolidarea responsabilităţii, a transparenţei instituţionale în relaţia cu cetăţenii, precum şi a integrităţii entităţilor guvernamentale şi din sectorul public, principii asumate prin intermediul standardelor ISSAI 12 şi ISSAI 20, emise de către Organizaţia Internaţională a Instituţiilor Supreme de Audit (INTOSAI), conform documentului remis de Curtea de Conturi. Organizaţia Internaţională a Instituţiilor Supreme de Audit (INTOSAI) este o organizaţie autonomă, independentă, apolitică şi neguvernamentală, fondată în 1953. Unul dintre obiectivele strategice ale acestui cadru de cooperare profesională la nivel internaţional este dezvoltarea de standarde profesionale unitare (Standarde de Audit, Norme Metodologice, Ghiduri, Manuale, etc.) în domeniul controlului şi auditului finanţelor publice, prin intermediul cărora să se asigure o uniformitate şi o armonizare a modului în care se desfăşoară această activitate pe întregul mapamond. În calitatea sa de membră a INTOSAI, Curtea de Conturi aplică la nivel naţional documentele elaborate şi aprobate în cadrul acestor înalte foruri profesionale internaţionale. Curtea de Conturi a României a fost şi este preocupată atât de revizuirea şi actualizarea normelor, standardelor, regulamentelor, ghidurilor şi manualelor existente, cât şi de elaborarea de noi metodologii de control şi audit în conformitate cu cele mai recente dezvoltări pe plan internaţional în acest domeniu”, se menţionează în comunicatul Curţii de Conturi.
• Agerpres