Decât şomeri cu două facultăţi, mai bine înveţi o meserie


• aceasta este deviza sindicaliştilor din învăţământ • cadrele didactice doresc reînfiinţarea şcolilor profesionale

Sindicaliştii vâlceni solicită reînfiin­ţarea şcolilor profesionale. Reprezentanţii Federaţiei Sindicale Spiru Haret merg pe premisa că, decât şomer cu două facultăţi, mai bine înveţi o meserie. La nivelul jude­ţului Vâlcea, dar şi-n general, majori­tatea părinţilor îşi împing copiii către diverse facultăţi, ca mai apoi să constate că, la finalizarea studiilor superioare, aceştia nu-şi găsesc un loc de muncă şi intră în rândul şomerilor. Tocmai de aceea, cadrele didactice vâlcene doresc reînfiinţarea şcolilor profesionale: decât să fabrici şomeri pe bandă, mai bine înveţi o meserie. În plus, de foarte multe ori, părinţii, dar şi tinerii nu se interesează care sunt opţiunile economiei pieţei forţei de muncă. Precizăm că, în pre­zent, o singură unitate de învăţământ şi-a realizat planul de şcolarizare, fiind vorba de Grupul Şcolar Căpitan Nico­lae Pleşoianu.