De ce e nevoie de o alimentaţie bio?


• sub lozinca: „Mai puţine pesticide, mai multă sănătate”, Direcţia Agricolă a purces la un amplu efort de conştientizare a importanţei unei alimentaţii cu adevărat organice, sănătoase şi naturale

BADELE_FLORELDirectorul Direcţiei Agricole spune, citând Agenţia Euro­peană pentru Securitatea Alimentară, că peste 60 la sută din legume şi 30 la sută din fructe conţin pesticide, procente al căror nivel afectează iremediabil sănătatea fiecăruia.

Domnule Bădele, cum a ajuns Direcţia Agricolă în rândul trendului bio?

Nu cred că poate fi vorba de un trend sau o modă, cât mai ales de o necesitate de a înţelege cât mai repede şi de a acţiona în consecinţă cu ceea ce consumăm. Cum cer­cetătorii susţin că substanţele chimice folosite de agricultori pentru a creşte producţia la unele fructe şi legume duc la eliminarea substanţelor nutritive care se găseau în mod normal în acestea, cred că răspunsul legat de implicarea noastră e unul logic.

Aveţi şi ceva exemple în acest sens?

Evident, şi aş începe cu un fruct foarte popular şi hră­nitor: mărul. Ei bine, merele pot avea până la 47 de subs­tanţe toxice, iar salata, varza sau spanacul conţin şi ele până la 43 de substanţe toxice. Afinele din plantaţii pot avea şi ele până la 13 substanţe chimice rezultate în urma trata­mentelor.

Care ar fi atunci sfatul unui specialist?

Ca să evităm cu totul pesticidele, cel mai bine ar fi să cumpărăm fructe şi legume organice sau din surse sigure, necontaminate. Cel puţin, să aplicăm această regulă pentru produsele din categoria mai expusă la tratamente cu pesticide. Dacă nu suntem pregătiţi pentru o schimbare prea mare a obiceiurilor de consum, trebuie să avem grijă să spălăm bine fructele şi legumele cu apă călduţă.

Doar atât? E de ajuns?

Acolo unde este cazul, le curăţăm de coajă pentru a reduce cantitatea de pesticide la care ne putem expune. În plus, este bine să evităm să mâncăm fructe şi legume cultivate în extrasezon, pentru că atunci se folosesc cele mai multe substanţe chimice.

Care e abordarea oficială în această problemă?

Statul, prin instituţiile sale, protejează consumatorii îm­po­triva folosirii abuzive a pesticidelor cu scopul de a mări pro­ducţia şi, implicit, profitul, în detrimentul sănătăţii celor care le cumpără. Astfel, organul legiuitor a dispus prin lege mă­suri menite să limiteze folosirea iresponsabilă a acestor subs­tanţe. Se interzice comercializarea legumelor, pepe­nilor şi a ciupercilor cultivate în stare proaspătă sau pro­ce­sate, destinate consumului uman, care conţin reziduri de pes­ticide şi metale grele sau alte produse, care depăşesc nivelele maxime admise, stabilite de legislaţia în vigoare. Pe de altă parte, producătorii agricoli care cultivă legume, fructe, pepeni şi ciuperci au obligaţia de a practica metode de cultivare sănătoase, astfel încât să asigure siguranţa ali­mentară a consumatorilor, să respecte normele de mediu, să ţină evidenţa tratamentelor fitosanitare şi produselor chimice utilizate în procesul de producţie. Respectarea acestor obligaţii este monitorizată de stat prin personalul de specialitate din direcţiile pentru agricultură judeţene

Care e situaţia la nivel local?

Noi avem deja pus la punct planul activităţii de condu­cere a instituţiei, verificarea întocmirii registrelor de evi­den­ţă a tratamentelor fitosanitare şi a produselor chimice utili­zate în procesul de producţie a legumelor. Personalul de specialitate din Direcţia pentru Agricultură Vâlcea a informat şi va informa producătorii agricoli de legume şi fructe că sunt obligaţi să întocmească şi să completeze registrele de evidenţă a tratamentelor fiotosanitare şi a produselor chimice utilizate în procesul de producţie a legumelor şi fructelor. Verificarea acestor registre va determina obţinerea legumelor şi fructelor cu un conţinut scăzut de pesticide şi alte substanţe dăunătoare sănătăţii consumatorilor.

Care este nivelul sancţiunilor?

Nerespectarea dispoziţiilor privind întocmirea şi com­pletarea registrelor de evidenţă a tratamentelor fitosanitare şi a produselor chimice utilizate în procesul de producţie a legumelor, fructelor, pepenilor şi ciupercilor se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. Această sancţiune se aplică atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice. Toate măsurile expuse au o singură şi importantă finalitate: asigurarea sănătăţii consumatorilor de legume şi fructe.