Cum s-au cheltuit miliardele de euro de la FMI şi Banca Mondială?


• întrebare de bun-simţ a deputatului Vlădoiu

vladoiu_aurel1Zilele trecute, deputatul vâlcean Aurel Vlădoiu l-a interpelat în Par­la­ment pe prim-ministrul Emil Boc pe seama felului cum s-au cheltuit mili­ardele de euro de la instituţiile finan­ciar-bancare care au creditat Româ­nia. „România a primit – pe parcursul ulti­milor doi ani – peste 11 miliarde de euro de la Fondul Monetar Interna­ţional, la care se adaugă 3,65 miliarde de euro de la Comisia Europeană şi încă aproximativ 4 miliarde euro de la Banca Mondială şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. La începutul acestor finanţări, reprezen­tanţii FMI şi ai Guvernului pe care-l con­duceţi susţineau că pachetul finan­ciar va permite ajustarea deficitului bugetar şi deficitului de cont curent. Un alt obiectiv al acordului a fost re­luarea creditării prin reducerea rezer­velor minime în valută constituite de bănci. Acordul cu FMI a fost însoţit de condiţii dure: tăieri salariale, majo­ra­rea TVA la 24%, disponibilizarea a pes­te 100.000 de angajaţi din sectorul pu­blic. După doi ani de acord cu FMI, Banca Mon­dială şi celelalte organis­me financiare europene, constatăm că ţara nu a înre­gistrat creştere econo­mică. Cifrele sunt dezolante: după o creş­tere de 7,1% în 2008, economia Ro­mâniei a scăzut cu 7,1% în 2009, iar pentru 2010 se estimează că scă­de­rea a fost de 1,9%. Pentru anul aces­­ta, se aşteaptă o creş­tere de doar 1,5%. Din aceste motive, întreb cum s-au cheltuit banii de la FMI, BM, BERD şi CE, având în vedere că-n Ro­­mânia nu s-a construit nici un kilo­me­tru de autostradă, învăţământul este la pământ, agricultura este aproa­­pe inexistentă, sănătatea se află în co­laps, iar datoria externă creşte în fie­care zi”, se arată în interpelarea parla­mentarului PSD.