Creștinii sărbătoresc Rusaliile sau Pogorârea Duhului Sfânt


Pe data de 12 iunie, în dumi­nica numită Duminica Rusaliilor (Duminica Mare) sau Duminica Cincizecimii prăznuim minunea Pogorârii Duhului Sfânt peste Apos­tolii Domnului și, totodată, ziua înte­meierii Bisericii creștine în lume. Înainte de înălțarea Sa la cer, Mântuitorul a poruncit ucenicilor Săi să nu se despartă de Ierusalim, ci să aștepte împlinirea făgăduinţei Tatălui ceresc, adică primirea Du­hu­lui Sfânt. Şi li s-a spus că atunci vor fi îmbrăcați cu putere de sus, vor fi luminaţi şi întăriţi să predice Evanghelia în toată lumea, să în­veţe toate neamurile şi să le boteze în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh şi astfel să-i fie mar­tori până la marginea pămân­tului (Fapte 1, 8) şi până la sfârşitul vea­cu­lui. Făgăduinţa s-a împlinit în Dumi­­­nica Cincizecimii, când, într-adevăr, S-a coborât Duhul Sfânt peste Sfinţii Apostoli “ca o suflare” de vânt, sub chipul limbilor “ca de foc”, şi a revărsat în ei o putere nouă, necunoscută lumii până atunci, care a făcut din pescarii simpli şi fricoși, de până atunci, cei mai devotați Apostoli şi cei mai neînfricaţi misionari, cum n-a mai avut lumea niciodată. Împotriva tuturor vitregiilor lumii şi împotriva tuturor păcatelor ei îndatinate, Sfinţii Apostoli au izbutit să resă­dească în inimile oamenilor cea mai curată şi cea mai luminoasă învățătură – Evanghelia dragostei şi a păcii – şi să producă, cu cele mai simple mijloace, cea mai mare revoluţie morală şi religioasă cu­noscută în istoria lumii prin răs­pân­­direa creştinismului. Datele ne-au fost furnizate de Florin Epure, director Direcția Județeană de Culte și Patrimoniu Vâlcea.