Creditele agricole la bănci, garantate cu cerealele din silozuri


• în cadrul celei mai recente ședințe a Comitetului de Analiză a Strategiilor de Dezvoltare Zonală (CASDZ), desfășurată luni dimineață la sediul CJ Vâlcea, agricultorilor convocați le-a fost reamintit faptul că noua lege a certificatelor de depozit a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial. Această lege va permite fermierilor să acceseze credite bancare garantând cu producția de cereale depozitată în silozuri
Depozitarea semințelor se va face în baza unui contract între depozitar (cel care deține spațiul de depozitare și are licența de depozit) și deponent, adică fermierul care își depozitează producția. În schimbul semințelor depozitate, agricultorului i se va eli­bera certificatul depozit, document cu număr și serie proprie care va conține atât da­tele complete despre locul în care a fost depozitată recolta, precum și perioada depo­zitării, tipul grânelor și cantitatea predată. Potrivit noii legi, certificatul de depozit este valabil până la data restituirii mărfii către fermier, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii sale. Pentru depozitarea peste acest termen, se va emite un nou certificat.
În plus, discuțiile au vizat și faptul că noua lege a certificatelor de depozit permite fermierilor să acceseze credite bancare garantând cu producția de cereale depozitată în silozuri. Astfel, depozitarea semințelor se va face în baza unui contract între depozitar (cel care deține spațiul de depozitare și are licență de depozit) și deponent, adică fermierul care își depozitează producția. În schimbul semințelor depozitate, agricultorului i se va elibera certificatul depozit, document cu număr și serie proprie care va conține atât datele complete despre locul în care a fost depozitată recolta, precum și perioada depozitării, tipul grânelor și cantitatea predată. Potrivit noii legi, certificatul de depozit este valabil până la data restituirii mărfii către fermier, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii sale. Pentru depozitarea peste acest termen, se va emite un nou certificat.
De adăugat este și că toți operatorii economici care au în proprietate spații de depozitare pot solicita în scris MADR eliberarea licenței de depozit, nemaifiind nevoie să se achite vreo taxă. Analizarea cererilor va fi făcută de către o comisie formată din 15 membri: patru ai ministerului și 11 desemnați de organizațiile profesionale. Licențele au va­la­bilitate nelimitată, iar cele obținute în baza vechii legislații pot fi prelungite dacă pro­prietarii solicită acest lucru și respectă normele noii legislații. Spațiile de depozitare vor fi „verificate lunar sau de câte ori este nevoie”, autoritățile monitorizând atent con­di­țiile în care sunt păstrate semințele pentru care s-au eliberat certificatele de depozit.
Tarifele practicate pentru depozitare trebuie afișate la fiecare depozit licențiat, iar plata se poate face atât în bani cât și în natură, la prețul mediu de piață al produsului, la momentul efectuării plății, se arată în lege. Toate cantitățile depozitate vor fi acoperite de polițe de asigurare.
În plus, a fost instituit Fondul de compensare a certificatelor de depozit, fond din care vor face parte depozitarii şi care va fi la dispoziţia deţinătorilor legali ai acestor certificate. Noul sistem a fost creat pentru a asigura un mecanism de compensare a deţinătorilor de certificate de depozit în situaţia indisponibilităţii stocurilor de seminţe de consum pentru care au fost emise aceste certificate, plăţile urmând a fi făcute în limita unui plafon stabilit anual. Resursele de finanţare ale fondului vor fi foarte variate, de la contribuţia iniţială şi anuală a membrilor, dobânzi, împrumuturi sau venituri din recuperarea creanţelor. Mai mult, pe site-ul Fondului vor fi postate informaţii privind incapacităţile de plată ale depozitarilor şi toate informaţiile necesare producătorilor agricole care vor să îşi asigure producţia.
În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Legii certificatelor de depozit, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale trebuie să supună aprobării Guvernului normele metodologice după care noul act normativ va funcționa.