Cota din impozitul pe venit repartizată administraţiilor publice locale – de la 71,5% la 80%


Comisia de administraţie a Senatului a acordat, luni, raport favorabil propunerii legislative de modificare a două articole din Legea privind finanţele publice locale prin care se majorează de la 71,5% la 80% cota din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale şi care se repartizează admi­nis­traţiilor publice locale. Propunerea legislativă pen­tru modificarea art.32 şi art.33 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale va intra în dezbaterea plenului Senatului, în calitate de primă Cameră sesizată.