CONVOCATOR OUAI PICĂTURA GALICEA


OUAI PICATURA GALICEA
COM. GALICEA, JUDEȚUL VÂLCEA

                                                              CONVOCATOR
Consiliul Director al OUAI PICATURA GALICEA aduce la cunostiinta ca in data  de 29/01/2020 se va organiza Adunarea Generala extraordinara a ORGANIZATIEI  UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII PICATURA GALICEA la care participa membrii reprezentanti ai Organizatiei si cei interesati. Se supun dezbaterii Adunarii Generale problemele inscrise pe ordinea de zi:  -aprobarea valorii de investitie a proiectului  1.Art.1. Se aproba valoarea de investitie a proiectului “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGATII, STATIEI  DE POMPARE SI RACORDARE LA UTULITATI PENTRU AMENAJAREA, PLOT 107 GALICEA” in baza Contractului de finantare nerambursabila nr. C0430I000041944000121 din data de 17.12.2019 si act aditional 1/.27.01.2020incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, dupa cum urmeaza: valoare totala 5.526.751,74 lei, valoare eligibila 4.649.313,63 lei si valoare neeligibila 882.422,39 lei;
 2.Art.2. Se aproba solicitarea de acordare a unei scrisori de garantie in valoare 1.399.050,00 lei, reprezentand 100% din valoarea avansului de 1.399.050,00 lei de la F.N.G.C.I.M.M S.A. I.F.N, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGATII, STATIEI  DE POMPARE SI RACORDARE LA UTILITATI PENTRU AMENAJAREA, PLOT 107 GALICEA” in baza Contractului de finantare nerambursabila nr. C0430I000041944000121 din data de 17.12.2019si act aditional1/27.01.2020incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale.,
3.Art.3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al OUAI PICATURA GALICEA, in forma bugetului atasat la prezenta.
4.– Dl. DRAGOMIR MARIUS va avea calitatea de reprezentant legal in raport cu FNGCIMM SA IFN, semnatura sa fiind opozabila referitor la toate documentele semnate in raport cu FNGCIMM SA IFN. In aceasta calitate de reprezentant legal va semna si biletele la ordin prevazute de OUG79/2009.
5.Diverse