Convocare Adunare generală extraordinară – OUAI BUCȘANI


În data de 26.04.2021, ora 17.00, la sala de la Școala Ionești, va avea loc ședința (adunarea) extraordinară a OUAI BUCȘANI, cu sediul în comuna Ionești, județul Vâlcea, cu următoarea ordine de zi:

  1. Prezentarea raportului de activitate al președintelui organizației Truțoiu Constantin, pe anul 2020;
  2. Prezentarea raportului în urma controlului activității contabile a Comisie de Cenzori și a Declarației 101, a Bilanțului contabil pe anul 2020, depuse la ANAF și care vor fi trimise la Oficiul de reglementare pentru irigații din Ministerul Agriculturii;
  3. Prezentarea tuturor documentelor ce s-au obținut de domnul Truțoiu Constantin, în calitate de Președinte (împuternicit A.G) către toți membrii, reprezentanții Adunării Generale și a celor prezenți, spre a fi studiate prin transparență și deschidere la informații ce privesc activitățile organizației (proiect tehnic, avize, autorizații, etc.)
  4. Diverse.