Contradicții și vorbe multe pe „Sănătatea” din Bălcești


murarus_maria• fără Centru de Permanență sau Centru Multifuncțional • medicii de familie, cu cabinetele lor individuale • urgențele: la stația de salvare • totul, individual
 

Nici până acum localnicii din Băl­cești nu au parte de asistență medi­cală în cadrul vreunui centru, fie el de permanență sau multifuncțional. Asis­tența medicală este asigurată de me­di­cii de familie prin cabinetele lor indi­vi­duale sau de cadrele medicale ale sta­ției de ambulanță din zonă. Cetă­țenii din zonă sunt confuzi și nu înțe­leg de ce nu funcționează  Centrul Multifuncțional despre care s-a tot vorbit. Confuze sunt și opiniile repre­zen­tanților Direcției de Sănătate Pu­blică și cele ale administrației locale din Bălcești. Pe de-o parte, mana­ge­rul DSP Vâlcea, Maria Murăruș, sus­ți­ne că Centrul Multifuncțional a obți­nut aprobarea de înființare de la Gu­vern, este dotat cu 13 paturi, dar pie­dica o constituie ordonanța de Gu­vern ce nu permite angajarea medi­ci­lor. În plus, o parte din medicii ce de­ser­veau fostul spital sunt plecați în alte județe, iar ceilalți și-au deschis ca­binete individuale în oraș. De par­tea cealaltă, există versiunea edilului Ion Curelaru, care a pregătit Centrul cu aparatură performantă. Primarul sus­ține că sunt medici ce pot lucra la Centru, în afara soților Schenker – in­ter­nist și pediatru, mai existând un gi­ne­colog și un psihiatru. Până când lu­cru­rile se rezolvă,
 urgențele care nu pot fi tratate la Ambulanța din Bălcești sunt trimise la Drăgășani sau Craiova.

curelaru_ion