CONCURS IMPORTANT LA IȘJ VÂLCEA: 613 candidați concurează pentru 68 de posturi!


Miercuri, 21 iulie 2021, s-a desfășurat proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2021 (Titularizare). Proba a început la ora 9.00, în trei locații de concurs, toate din Râmnicu Vâlcea (Seminarul Teologic „Sf. Nicolae”, Colegiul Economic și Școala Gimnazială nr. 10). Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea ne-au asigurat că au fost respectate toate măsurile igienico-sanitare, valabile în cazul examenelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen, în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice generate de pandemia de COVID-19.

Concurență destul de mare la Titularizarea din acest an

Pentru susținerea acestei probe, în județul Vâlcea s-au înscris 613 candidați, dintre care 118 candidați ce provin din promoția curentă.
„După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în situațiile speciale (candidați nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere). În aceste cazuri, comisiile județene de organizare și desfășurare a concursului asigură condiții de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective. Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare pentru cele 122 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16.00”, ne-au informat reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea.

Rezultatele se vor publica abia săptămâna viitoare

Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iulie 2021, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21.00, respectiv 28 iulie, până la ora 12.00. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12.00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site în data de 3 august.

Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate din cauza pandemiei

„Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 4-5 august”, a mai anunțat conducerea Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea.

Cei mai mulți candidați își doresc locuri în învățământul preșcolar și în cel primar

La nivelul județului nostru, sunt disponibile 68 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (50 în mediul urban şi 18 în mediul rural). Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată vizează următoarele discipline/specializări: educatoare/institutor pentru învățământul preșcolar/profesor pentru învățământul preșcolar (în limba română), unde sunt înscriși 172 de candidați. De asemenea, sunt înscriși și 102 candidați pentru învățător/institutor pentru învățământul primar/profesor pentru învățământul primar (în limba română).
Biroul de informare al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea