Conceptul de advocacy şi importanţa lui pentru comunitate


biblioteca_judeteana3Miercuri, 14 septembrie 2011, începând cu ora 14.00, la sala de conferinţe a Bibliotecii, va avea loc întâl­ni­rea cu tema: „Con­ceptul de advocacy şi im­portanţa lui pen­tru comu­ni­tate”, trainer Alina Nicola. În­tâl­nirea se adre­sează elevilor de liceu şi are loc în cadrul Proiec­tu­lui „Ne pregătim pentru România”, implementat de Fundaţia Casa Cărţii de pe lângă Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea.