Comunicat de presă privind finalizarea proiectului cu titlul „DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SC KAROTTY TRANS SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE NECESARE PENTRU PRODUCTIA DE MOBILA”


Proiectul DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SC KAROTTY TRANS SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE NECESARE PENTRU PRODUCTIA DE MOBILA- COD SMIS 131023, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, este implementat de către beneficiarul S.C. KAROTTY TRANS S.R.L. şi are o valoare totală de 827.186,58 lei, 500.052,92 lei FEDR si 88.244,64 lei Bugetul National din care 588.297,56 lei reprezintă finanţare nerambursabilă maxima.
Programul Operaţional Regional 2014-2020 este implementat la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administraţiei , în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională SV Oltenia, în calitate de Organism Intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.
Perioada de implementare: 01.05.2019-31.05.2022 Data de semnare a contractului de finantare: 06.05.2020
Proiectul, inceput in 2019, si-a indeplinit obiectivul  reprezentat de consolidarea pozitiei societati SC KAROTTY TRANS SRL din regiunea Sud-Vest Oltenia, prin introducerea unor servicii noi.
Obiectivele specifice ale proiectului:
Achizitia echipamentelor/utilajelor care vor contribui la dezvoltarea si diversificarea acitivitatii societatii SC KAROTTY TRANS SRL.
Dezvoltarea resurselor umane prin cresterea numarului de angajatii in care SC KAROTTY TRANS SRL  este responsabil de respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen si nediscriminarea prin aplicarea de masuri exacte de asigurare a egalitatii de sanse si tratament (angajarea unei persoane provenite din categorii defavorizate). Cresterea numarului mediu de salariati ai societatii la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului (numarul mediu de salariati va creste cu 3 angajati fata de numarul mediu de angajati inregistrat la 31.12.2018).
 Aplicarea in cadrul proiectului de masuri exacte de îmbunatatire a calitatii mediului înconjurator si de crestere a eficientei energetice, prin achizitionarea unui kit fotovoltaic.
Achizitionarea unei rampe mobile pentru facilitarea accesului persoanelor cu disabilitati.
Inchieierea unui contract cu o societate de colectare selectiva a deseurilor in perioada de implementare a proiectului
Rezultatele proiectului in urma implementarii sunt urmatoarele:
1.Achizitionarea echipamentelor( masina automata de aplicare cant, centru CNC, circular de debitat panouri cu masa mobila, compresor de aer cu surub) necesare diversificarii acitivtatii SC KAROTTY TRANS SRL,Achizitia rampei mobile pentru accesul persoanelor cu dizabilitai si achizitia sistemului fotovoltaic pentru iluminatul exterior.
2.Angajarea celor 3 persoane, din care una dintre ele va fi din categoria persoanelor defavorizate.
Impactul implementarii proiectului atat la nivel local si regional consta in cresterea numarului locurilor de munca in judetul Valcea, crescand cu 3 angajati fata de numarul mediu actual. Dupa realizarea investitiei, datorita utilajelor si echipamentelor de ultima generatie ce au fost achizitionate prin proiect, societatea are o productivitate mare, astfel incat isi satisface toti clientii si  isi poate consolida pozitia pe piata care la momentul actual este de lider de piata
Datele de contact ale beneficiarului:
S.C. KAROTTY TRANS S.R.L.
Locatia de implementare:
Strada Nicolae Balcescu Nr.75A, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Judetul Valcea.
Persoană de contact:
Covei Oana Pamela, manager de proiect, Tel: 0751598672,e-mail: karottytransvalcea@gmail.com
SC KAROTTY TRANS SRL