Comisia Monumentelor Istorice se întruneşte la Muzeul din Goleşti-Argeş


comisie_monumenteMembrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice se întâlnesc astăzi, 12 iulie 2011, la Complexul Muzeal Goleşti de la Ştefăneşti, judeţul Argeş. Complexul cuprinde un Muzeu de Istorie-Etnografie (din care fac parte Conacul Goleşti, Şcoala lui Dinicu Golescu, secţia de istorie şi secţia de etnografie şi artă populară) şi un Muzeu al Viticulturii şi Pomiculturii. Conacul boierilor Goleşti este obiectivul principal în jurul căruia se concentrează întreg patrimonial Complexului Muzeal de la Goleşti. Construit în 1640 de Marele Vistiernic Stroe Leurdeanu, conacul a fost moştenit de Marele Ban Radu Golescu, în timpul căruia a fost refăcut şi extins, primind „înfăţişarea” pe care o are şi astăzi. Aici a poposit în ultimele trei zile ale vieţii sale Tudor Vladimirescu înainte de a fi ucis de eterişti.

Din judeţul Vâlcea au fost depuse spre avizare trei documentaţii: Demolare garaj existent şi construire locuinţă S+P+M, realizare împrejmuire, strada Mihai Viteazul nr. 4A, Călimăneşti; Regularizarea Pârâului Sărat din Ocnele Mari şi punerea în siguranţă a malurilor în zona lacului de retenţie şi modificare traseu pentru finalizare regularizare Pârâul Sărat între Baraj de retenţie şi decantor; Lucrări de întreţinere curentă-zugrăvire exterioară, schimbarea instalaţiei electrice la biserica „Duminica Tuturor Sfinţilor” din sat Bercioiu, comuna Budeşti.

„Conform ordinului Ministerului Culturii, din octombrie 2006, Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr.5 are sediul şi secretariatul la Râmnicu Vâlcea, respectiv la Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Vâlcea. Din această comisie fac parte arhitecţii şefi din judeţele Vâlcea, Argeş, Olt şi Teleorman şi alţi specialişti în domeniu. Comisia are ca atribuţii fundamentarea şi propunerea elementelor specifice strategiei regionale privind protejarea monumentelor istorice, analize şi propuneri clasări şi declasări de monumente, propunere avize pentru lucrări la monumente istorice şi zone protejate“, a declarat Florin Epure, directorul Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Vâlcea.