COLONELUL DAN MARIN, UN GENIST DE ELITĂ AL ARMATEI ROMÂNE, LA VÂRSTA MARILOR ÎMPLINIRI


• cercetător, strateg militar şi publicist; comandant al Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN „Panait Donici”, comandant al Garnizoanei Râmnicu-Vâlcea şi Inspector pentru Arma Geniu
 

Dan Marin s-a născut la 10 august 1963 în comuna Fălciu, judeţul Vaslui, o veche aşezare fostă reşedinţă de ţinut (judeţ), situată în Podişul Bârladului, de-a lungul malului drept al râului Prut, ţinut care a dat neamului românesc două mari personalităţi: domnitorii Dimitrie Cantemir şi Alexandru Ioan Cuza.

După absolvirea cursurilor primare şi gimnaziale în comuna natală, a urmat un amplu program de educaţie şi formare profesională în domeniul militar la Colegiul Militar Liceal „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc (1978-1982), Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Geniu, Construcţii şi Căi Ferate din Rm. Vâlcea (1982-1985, şef de promoţie) şi Academia de Înalte Studii Militare, Facultatea Interarme din Bucureşti (1993-1995, şef de promoţie).

În perioada 2007-2008 a urmat o serie de studii postuniversitare: Managementul compe­titiv-resurse umane, financiare şi marketing; Cursul de perfecţionare în conducere, dome­niul Managementul Educaţional Militar; Cursul de perfecţionare în conducere, specializarea Conducere Forţe Terestre (Colegiul de Război, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti).

În anul 2008 a obţinut titlul de master în Managementul Sectorului Public.

După absolvirea şcolii de ofiţeri, urcă în ierarhia militară de la funcţia de comandant de pluton până la cea de comandant de unitate; de la gradul de locotenent la 23 august 1985, locotenent-major la 23 august 1989, căpitan la 31 iulie 1994, maior la 31 iulie 1999 şi locotenent-colonel la 31 martie 2004, la cel de colonel la 1 octombrie 2010, traseul şi evoluţia sa, în perioada 1985-2013, prezentându-se astfel: Comandant de pluton la U.M. 01784, Rm. Vâlcea (1985-1990); Lector la Catedra Drumuri, Poduri, Treceri la U.M. 01784, Rm. Vâlcea (1990-1992); Asistent la Catedra Drumuri-Poduri la U.M. 01784, Rm. Vâlcea (1992-1993); Ofiţer-student la Academia de Înalte Studii Militare (1993-1995); Comandant Batalion Tehnic, Regimentul 1 Geniu „Al. Ioan Cuza”, Rm. Vâlcea (1995-1997); Ofiţer 2 în Biroul Pregătire de Luptă, Regimentul 1 Geniu „Al. Ioan Cuza”, Rm. Vâlcea (1997-1999); Instructor şef Catedra Management, Şcoala de Aplicaţie pentru Geniu, Construcţii şi Căi Ferate, Rm. Vâlcea (1999-2000); Ofiţer 2 în Biroul Învăţământ, Şcoala de Aplicaţie pentru Geniu, Construcţii şi Căi Ferate, Rm. Vâlcea (2000-2002); Şef Secţie Învăţământ, Şcoala de Aplicaţie pentru Geniu, Construcţii şi Căi Ferate, Rm. Vâlcea (2002-2005); Şef al Instrucţiei la Centrul de Pregătire pentru Geniu „Panait Donici”, Rm. Vâlcea (2005-2007); Şef de Stat Major la Centrul de Pregătire pentru Geniu „Panait Donici”, Rm. Vâlcea (2007-2008); Comandant al Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN „Panait Donici” şi comandant al Garnizoanei Râmnicu-Vâlcea (din 2008); Inspector pentru Arma Geniu (din 2012).

În perioada aprilie – octombrie 2003, participă în funcţia de Ofiţer 2 cu operaţiile, la misiunea multinaţională a Forţei de Stabilizare (SFOR) în Republica Bosnia şi Herţegovina.

Studiul întreprins pentru realizarea acestei biografii relevă faptul că distinsul ofiţer, pe lângă faptul că este un bun comandant, este un cercetător şi un strateg militar de înaltă clasă în domeniul armei geniu. În acest sens, colonelul Dan Marin, care prin ordinul SMFT nr. 21 din 4 octombrie 2012, emis de şeful Statului Major al Forţelor Terestre, deţine şi înalta funcţie de inspector pentru arma geniu, are, pentru următorii ani, responsabilitatea elaboră­rii a două strategii prin care arma să evolueze la nivelul cerinţelor NATO. Ne referim la Con­cepţia de dezvoltare a armei şi Programul de dezvoltare/modernizare a armei pe termen mediu şi lung. Onorabila şi delicata responsabilitate încredinţată colonelului Dan Marin, de a concepe viitorul armei geniu, îl poate proiecta pe acesta în galeria marilor strategi ai Armatei Române. Cu siguranţă că distinsul ofiţer, şef de promoţie a două instituţii de învăţământ militar, un om inteligent şi bun profesionist va pune la dispoziţia Statului Major al Forţelor Terestre o strategie prin care geniul militar românesc va ajunge la cele mai înalte standarde de dotare şi performanţă.

Colonelul Dan Marin se dovedeşte a fi şi un publicist de aleasă ţinută, opera acestuia cuprinzând o serie de cursuri destinate învă­ţământului militar, studii, analize şi puncte de vedere cu privire la istoria şi evoluţia armei ge­niu, articole evocatoare legate de persona­litatea unor genişti de elită etc. Pentru exem­pli­fi­care prezentăm selectiv câteva dintre aces­tea:

Lt. col. Dan Marin, Opinii privind creşterea calităţii educaţiei în centrele de instruire ale armelor, în Revista Armei Geniu, nr. 16, Edi­tura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2008.

Lt. col. Dan Marin, Arma geniu – un veac şi jumătate de existenţă, în Revista Armei Geniu, nr. 17, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2009.

Lt. col. Dan Marin, Priorităţi ale noului an de învăţământ în cadrul centrului; Sprijinul de geniu versus protecţia genistică, în Revista Armei Geniu, nr. 18, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2009.

Lt. col. Dan Marin, Opinii privind principalele direcţii de modernizare a armei geniu, în Revista Armei Geniu, nr. 19, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2010.

Col. Dan Marin, Învăţământul militar de geniu după 130 de ani de la înfiinţare, în Revista Armei Geniu, cap. Studii, analize, puncte de vedere, nr. 20, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2011.

Col. Dan Marin, Modernizarea armei geniu între nevoi şi perspective, în Revista Armei Geniu, nr. 21, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, mai 2012.

Col. Dan Marin, Inspectorul pentru Arma Geniu, în Revista Armei Geniu, nr. 22, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, mai 2013, p. 1-5; Idem, Personalităţi contemporane ale armei geniu. Generalul de brigadă Nicolae Mazilu, p. 70-72.

Remarcabila activitate nu se opreşte aici, colonelul Dan Marin având şi o serie de responsabilităţi de specialitate pe linie editorială, fiind coordonator editorial şi ştiinţific al publicaţiei militare Revista Armei Geniu, nr. 20 (2011), 21 (2012) şi 22 (2013).

Colonelul Dan Marin se bucură de aprecieri şi respect atât la nivelul eşaloanelor superioare, cât şi în rândul subordonaţilor săi, lucru ce demonstrează calitatea acestuia de bun profesionist şi comandant. De asemenea, educaţia şi caracterul ales îl situează pe colonelul Dan Marin în rândul personalităţilor militare ce se bucură de o atenţie specială din partea comunităţii, a instituţiilor şi oficialităţilor locale religioase şi laice (Arhiepiscopia Râmnicului, Instituţia Prefectului şi Consiliul Judeţean Vâlcea, Primăria Râmnicu-Vâlcea, Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Vâlcea, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Vâlcea etc.).

De apreciat este şi faptul că distinsul ofiţer a ştiut să lege o relaţie deosebită între instituţia militară pe care o comandă şi organizaţiile culturale vâlcene (Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Judeţeană Vâlcea, Forumul Cultural al Râmnicului, Societatea Culturală „Anton Pann” etc.), acesta clasându-se între comandanţii cu o mare deschidere către viaţa culturală a Vâlcii.

De-a lungul anilor, în semn de apreciere şi recunoştinţă, i-au fost conferite mai multe distincţii militare: Semnul onorific „În servi­ciul patriei”, pentru 15 (2000), 20 (2005) şi 25 de ani de activitate (2010); Medalia NATO „Non article 5” (2003); Emblema de Onoare a Statului Major General (2007); Emblema de Onoare a Forţelor Terestre (2011); Emblema de Onoare a Armatei Române (2011).

De asemenea, pentru intensa activitate de promovare a cultului eroilor, la 12 noiembrie 2009, cu prilejul Simpozionului Naţional de Istorie „POSADA 1330”, ediţia I, Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor” – Consiliul Director Central Bucureşti i-a decernat Diploma şi Medalia 90 de ani de la crearea Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi în Război, 1919-2009.

Acum, în prag de ceas aniversar, îi urăm distinsului comandant de oşti ani mulţi cu sănătate, bucurii şi împliniri frumoase alături de cei dragi, realizări depline pe linie profesională şi o ascensiune fără piedici în ierarhia militară.