„Cocoşul de Hurez, bastion al perenităţii ceramicii tradiţionale româneşti”


• Proiect finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional

Asociaţia Depresiunea Horezu, în parteneriat cu Con­siliul Local Horezu şi Asociaţia Meşterilor Populari “Co­cosul de Hurez”, implementează proiectul cu titlul “Co­coşul de Hurez – bastion al perenităţii ceramicii tra­diţionale româneşti”, proiect cu finanţare neram­bur­sa­bilă în baza contractului de finanţare nr. 137/16.03.2012 semnat cu Administraţia Fondului Cultural Naţional. În cadrul acestui parteneriat, se va asigura organizarea şi desfăşurarea primei ediţii internaţionale a Târgului de ceramică populară „Cocoşul de Hurez”.

Proiectul are o valoare totală de 65.815 lei, finan­ţarea acestuia fiind asigurată din două componente; 53.215 lei de la Administraţia Fondului Cultural Naţio­nal şi 12.600 lei de la aplicant şi parteneri, proiectul derulându-se pe perioada acestui an 2012.

Proiectul îşi propune să dezvolte latura inter­na­ţională a celui mai important eveniment al meşte­şu­gului olăritului în România, Festivalul anual al ceramicii tradiţionale româneşti „Cocoşul de Hurez”. În acest scop, au fost invitaţi meşteri ceramişti din 8 ţări euro­pene şi reprezentanţi ai Asociaţiilor Naţionale ale Cen­tre­lor de Ceramică din Franţa, Italia şi Spania, cofon­datori alături de România ai unei Grupări Europene de Coo­perare Teritorială dedicate olăritului şi meşteri cera­mişti din Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Bulgaria şi Serbia. În acest context, de lărgire a ariei de referinţă a ceramicii româneşti, se va realiza şi o ridicare a standardului de organizare a acestui eveni­ment, utilizând resursele furnizate de proiect. Acest lucru se va realiza prin punerea în practică a unor so­luţii şi iniţiative dezvoltate de-a lungul derulării eveni­men­telor din anii precedenţi şi schimbului de expe­rienţă cu organizaţii cu preocupări similare care orga­nizează evenimente de acelaşi tip de mare importanţă în peisajul ceramicii europene, iniţiative care nu s-au concretizat, tocmai datorită lipsei acestor resurse.

Scopul proiectului cultural „Cocoşul de Hurez – bastion al perenităţii ceramicii tradiţionale româneşti” este sprijinirea, promovarea, conservarea şi valori­fi­carea meşteşugului ceramicii tradiţionale din România, componentă a patrimoniului cultural naţional, iar obiectivul său general este promovarea patrimoniului cultural naţional al României prin integrarea ceramicii tradiţionale româneşti în peisajul ceramicii europene.

Obiective specifice:

1. Organizarea Târgului european de ceramică popu­lară „Cocoşul de Hurez” – ediţia 2012, cu parti­ci­parea unor reprezentanţi ai ceramicii din 8 ţări euro­pene.

2. Participarea cu stand propriu a unei delegaţii de ceramişti din România la Târgul european de ceramică „ARGILLA” 2012 – Faenza, Italia.

Referindu-se la evenimentul din acest an, domnul primar, Constantin Niţu, ne-a spus: „Am convingerea ca, beneficiind de experienţa Primăriei oraşului Horezu în organizarea acestui târg, experienţă concretizată în 41 de ediţii de succes, Târgul ceramicii populare româneşti „Cocoşul de Hurez” din acest an va căpăta noi valenţe, pe măsura reprezentării valorii excep­ţio­nale a meşterilor români şi străini prezenţi, vom reuşi încă o dată să valorificăm această manifestare-eve­ni­ment pentru promovarea turistică a oraşului şi zonei depresionare Horezu”.