Cererea pentru trimestrul I la motorină se depune până la 30 aprilie 2011


APIA Vâlcea reamintește că până la data de 30 aprilie a.c., inclusiv, beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil pentru anul 2011, pentru motorina cu acciza redusă, trebuie să depună la Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agri­cul­tură (APIA) Vâlcea cererea tri­mes­trială. Potrivit conducerii instituției vâlcene, aceasta se depune până la finele lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambursarea şi este însoţită de o situaţie cen­tra­lizatoare privind cantităţile de moto­rină achiziţionate în trimestrul res­pectiv, precum şi documentele pre­văzute de Ordinul MADR 126/2010 cu modificările şi completările ulte­rioare. „Alături de situaţia centrali­za­toare, cererea trimestrială trebuie să fie însoţită de copii ale facturilor de cumpărare a motorinei din tri­mes­trul I a anului 2011. Totodată, bene­ficiarii trebuie să depună do­vada că deţin cont la Trezorerie. Pre­cizăm ca la nivelul A.P.I.A. – Cen­trul Judeţean Vâlcea s-au achi­tat conform O.M.A.D.R. 126/2010, pentru subvenţionarea accizei la motorina utilizată în agricultură, până în prezent, următoarele sume de bani: Trimestrul II – 2010: – număr cereri înregistrate – 9; – suma aprobată – 44.641,13 lei; Trimestrul  III – 2010: – număr cereri înregistrate – 20; – suma aprobată -135.424,03 lei; Trimestrul IV – 2010: – număr cereri înregistrate -19; – suma aprobată – 203.002,06 lei, Total – 48 cereri. Valoare totală aprobată – 383.067,22 lei” ne-a dez­văluit Adrian Pintea, directorul APIA Vâlcea.