Cea mai „grea” noutate din PNDR


Badele_florel2Amendarea Programului prin modificarea capitolului 5.2.7 – Introducerea unu sistem de subvenționare a dobânzii cu finanțare din PNDR este văzută de mulţi specialişti drept cel mai important detaliu adus Programului în anii următori.

Florel Bădele, directorul executiv al Direcţiei Agricole, explică: „Schema de subvenționare a dobânzilor va fi gestionată de Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit și va fi aplicabilă beneficiarilor măsurilor 121, 123, 312 și 313 care au/încheie contracte de finanțare cu APDRP și care optează pentru obținerea unui credit cu dobândă subvenționată în condițiile prevăzute în prezenta secțiune. La un credit în valoare de 10.000 lei, la care banca aplică o dobândă , de ex. 12 la sută, adică 1.200 lei pe an, beneficiarul va plăti o dobândă doar de 5,25 la sută adică 525 lei pe an, iar Ministerul Agriculturii va plăti din fonduri europene, diferența de 675 lei pe an, pentru toată perioada de finanțare”.

Conform aceleiaşi surse, APDRP va aplica un sistem de capitalizare a ratelor anuale reprezentând subvenția la dobândă aferentă creditului aprobat de bancă și virarea a acestora de către instituția financiară astfel: APDRP plătește integral dobânda aferentă primului an din perioada creditului la nivelul dobânzii percepute de bancă, cu încadrarea în valoarea totală a subvenției. Agenția plătește băncii în al doilea an, valoarea dobânzii lunare calculată la nivelul dobânzii percepute de bancă, cu încadrarea în valoarea totală a subvenției. Începând cu al treilea an, diferența rămasă de plătit din subvenția de dobândă se virează băncii lunar proporțional cu perioada rămasă de rambursat până la sfârșitul anului 2015 pe măsură ce beneficiarul achită băncii dobânda ce cade în sarcina sa. Contravaloarea tranșelor lunare ex-ante și rămase de plată după data de 31 decembrie 2015  se capitalizează și se virează de APDRP în contul instituției bancare înainte de această dată și va fi considerată ca și cheltuială eligibilă în cadrul PNDR. „Din perspectiva fermierului, beneficiar al fondurilor europene pe măsurile mai sus menționate, procesul va decurge în modul următor: beneficiarul va prezenta la bancă contractul de finanțare nerambursabilă încheiat cu APDRP, iar aceasta îi va prezenta două variante de rambursare: una cu dobânda nesubvenționată și una cu dobânda subvenționată calculată la nivelul dobânzii de referință comunicate de CE, cu amânare la plata dobânzii de 2 ani. Modificarea PNDR conține și alte prevederi foarte importante în materie de agricultură: Prelungirea perioadei de acordare a garanțiilor până la sfârșitul anului 2015 (față de 2013, cât era până acum); Introducerea posibilității garantării din surse naționale a scrisorilor de garanție bancară emise de băncile comerciale în vederea acordării avansului pentru derularea proiectelor finanțate prin PNDR în scopul evitării unor blocaje în implementarea Programului”, concluzionează acelaşi Bădele.