Ce bani «trag» UAT-urile vâlcene prin PNRR?


Ministerul Dezvoltării finanțează 1.778 de noi investiții, în 1.135 de localități din România, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)
Conform unui comunicat oficial de presă, lista proiectelor finanțate, în valoare totală de 6.099.907.775 lei, a fost publicată pe site-ul www.mdlpa.ro. Proiectele au fost depuse în cadrul primei runde de atragere de fonduri pe componentele Valul Renovării și Fondul Local din PNRR. Vor fi publicate, în următoarea perioadă, și alte investiții care vor primi finanțare din PNRR, pe măsură ce unitățile administrativ-teritoriale vor răspunde solicitărilor de clarificări trimise de minister.
Astfel, pentru Valul Renovării, au fost aprobate 284 de noi proiecte, în valoare totală de 2.606.279.931,45 lei, pentru lucrări de eficientizare energetică și asigurarea siguranței seismice și la incendiu a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice.
La o valoare totală de 37.607.998 lei, cu TVA, „Lucrări de consolidare seismică și renovare energetică la blocul de locuințe V1, str. General Magheru nr. 1, din Municipiul Râmnicu Vâlcea” este singurul proiect vâlcean aprobat.
Pentru Fondul Local, au fost aprobate 1.494 de noi proiecte, în valoare totală de 3.493.627.843 lei, pentru sisteme inteligente de management local, piste pentru biciclete, achiziționarea de mijloace de transport electrice și stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice, construirea de locuințe pentru tineri și de serviciu pentru specialiști, precum și realizarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și planificare urbană.
Pe lista Fondului Local, la data de 02 noiembrie 2022, erau aprobate mai multe proiecte vâlcene:
• REALIZAREA DE PISTE PENTRU BICICLETE SI ALTE VEHICULE USOARE IN ORASUL HOREZU (3.784.276 lei)
• Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete in orașul Berbești ( 4.979.311 lei);
• „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – construirea de piste pentru biciclete în comuna Fârtățești” (2.195.401 lei);
• CRESTERE EFICIENTA ENERGETICA LA „SCOALA GIMNAZIALA DRAGOESTI” (2.192.537 lei)
• REABILITARE MODERATĂ SEDIU PRIMĂRIE, COMUNA BOIŞOARA (989.769 lei)
• Reabilitarea moderată a clădirii publice Dispensar Uman din comuna Livezi, satul Tina (1.099.666 lei);
• Reabilitare si renovare energetica pentru Școala Cârlogani, oraș Bălcești (528.393 lei);
• Reabilitare și renovare energetică pentru clădire Atelier și biblioteca Liceu „Petrache Poenaru”, oraș Bălcești (461.377 lei);
• Eficientizare energetică la Școala gimnazială Ghioroiu, comuna Ghioroiu (2.194.997 lei);
• REABILITARE SEDIU PRIMARIE ÎN ORAȘUL BĂILE OLĂNEȘTI (2.721.632 lei);
• Reabilitarea și renovarea energetică a sediului Primăriei orașului Bălcești (2.940.956 lei);
• EFICIENTA ENERGETICA SI GESTIONARE INTELIGENTA A UNITATILOR DE INVATAMANT, COMUNA CAINENI (1.321.333 lei);
• REABILITAREA MODERATĂ A CLĂDIRII PUBLICE SEDIU PRIMĂRIE, COMUNA MILCOIU (1.608.376 lei);
• „Modernizarea spațiului public din comuna Milcoiu cu mobilier urban inteligent” (585.801 lei);
• Asigurarea de sisteme inteligente ITS/TIC în Comuna Pesceana (2.195.407 lei);
• Implementarea de sisteme inteligente de management urban/local și de transport în orașul Horezu (2.929.006 lei);
• Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Bărbătești (2.195.407 lei);
• IMBUNATATIREA SERVICIILOR PUBLICE PENTRU CRESTEREA CALITATII VIETII CETATENILOR PRIN DIGITALIZARE, ORAȘUL BREZOI (2.929.006 lei);
• DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT LOCAL PRIN IMPLEMENTAREA UNOR INFRASTRUCTURI INTELIGENTE LA NIVELUL COMUNEI GLĂVILE (1.902.507);
• DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT LOCAL PRIN IMPLEMENTAREA UNOR INFRASTRUCTURI INTELIGENTE LA NIVELUL COMUNEI VOICEȘTI (1.902.507 lei);
• REABILITARE SI MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE ORAȘ HOREZU (2.484.734 lei);
• REABILITARE MODERATĂ CLĂDIRE PUBLICĂ CU DESTINAŢIA DISPENSAR ÎN COMUNA VALEA MARE (1.530.113 lei);
• Reabilitare moderată clădire publică cu destinația școală generală Linia, din comuna Grădiștea (1.177.929 lei);
• RENOVARE ENERGETICA MODERATA, INCLUSIV ECHIPARE CLADIRE CU STATIE DE INCARCARE PENTRU MASINI ELECTRICE LA GRADINITA COSTESTI (1.225.965 lei);
• Reabilitarea energetică a sediului primăriei din comuna Lungești (1.474.345 lei)
• Transpunerea în format GIS a Planului Urbanistic General în comuna Lungești (263.611 lei);
• Reactualizare Plan Urbanistic General al Orașului Băile Govora (1.487.935 lei)
• ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (PUG), COMUNA LALOȘU (527.221 lei)
• Elaborare în format GIS a documentației de amenajare a teritoriului și urbanism PMUD al orașului Horezu (148.750 lei);
• Realizare Plan Urbanistic General – format GIS , în Comuna Crețeni (820.122 lei).
Celor 1.778 de proiecte aprobate la nivel național li se alătură cele 1.496 aprobate în luna octombrie și cele 86 pentru care au fost semnate deja contractele de finanțare prin cele două componente. Cumulat, reprezintă un total de 3.360 de proiecte aprobate până în prezent.
În cadrul celor două apeluri de proiecte, pentru Valul Renovării au fost depuse 3.245 de cereri de finanțare, în valoare de peste 5,59 de miliarde de euro, iar pentru Fondul Local s-au primit 6.095 de cereri, în valoare de peste 3,65 de miliarde de euro.