Ce aduce nou Submăsura 125 a PNDR


• Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a deschis perioada de consultare publică pentru elaborarea versiunii finale a Ghidului Solicitantului  pentru Submăsura 125 C,din cadrul Măsurii 125 – „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”

Potrivit unui comunicat oficial de presă, Măsura 125 – “Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii” cuprinde trei submăsuri, după cum urmează: I. Submăsura 125 a “Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii (proiecte pentru “Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare” şi “Infrastructura agricolă de acces”); II. Submăsura 125 b “Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea silviculturii”; III. Submăsura 125 c “Lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii de prevenire şi de protecţie împotriva inundaţiilor”; Fondurile totale alocate Măsurii 125 prin FEADR sunt de 545.745.816 Euro din care: suma de 7.169.427 Euro cheltuială publică (5.735.542 Euro FEADR) reprezintă alocarea financiară pentru realizarea obiectivelor Planului European de Redresare Economică (PERE) pentru proiectele care vizează noile provocări; suma de 62.500.000 Euro cheltuială publică (50.000.000 Euro FEADR ) reprezintă alocarea financiară transferată din cadrul Măsurii 122 “Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii” pentru finanţarea proiectelor submăsurii 125 c) Lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii de prevenire şi de protecţie împotriva inundaţiilor.  Contribuţia Guvernului României – 20% şi contribuţia Uniunii Europene – 80% din totalul fondurilor alocate acestei măsuri de investiţii. Fondurile nerambursabile se pot epuiza înainte de 2013, având în vedere că există un interes foarte mare pentru acest tip de investiţii.