Casa de Asigurări de Sănătate vine în sprijinul vâlcenilor cu Ghidul asiguratului. Azi, concediile medicale