Care este situaţia terenurilor Staţiunii pomicole?


Vladoiu_Aurel2• întreabă deputatul Vlădoiu, care a remis câteva interpelări către Guvernul Boc

Deputatul Aurel Vlădoiu i-a interpelat pe câţiva miniştri ai Guvernului Boc în legătură cu o situaţie extrem de gravă, petrecută în ultimii ani la Staţiunea de Cer­cetare – Dezvoltare pentru Pomicul­tură Vâlcea, unitate preluată recent de Universitatea din Craiova. Parlamentarul PSD le-a explicat miniştrilor de resort că, prin Legea nr. 45/2009 şi HG nr. 1527/2009, Universitatea din Craiova a preluat prin absorbţie SCDP cu tot cu bunuri mobile, imobile şi realizările sale din activitatea de cercetare. Tot prin Legea nr. 45/2009, s-a prevăzut ca cele 148,24 de hectare de teren preluate de Universitatea din Craiova odată cu Sta­ţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură – Vâlcea să nu poată fi scoa­­se din domeniul public decât prin lege. Potrivit art. 31, alin. 2 şi 3 „tere­nurile agricole prevăzute în anexele Legii nr. 45/2009 sunt proprietate publică a sta­­tului” şi „(…) nu pot fi scoase din pro­prie­tatea publică şi din administrarea unităţilor de cercetare – dezvoltare din agricultură şi silvicultură decât prin lege”. „De asemenea, conform art. 31, alin. 5, din aceeaşi lege, terenurile date în ad­mi­nistrarea instituţiilor destinate activităţii de cercetare – dezvoltare prevăzute în anexele prezentei legi nu pot face obiec­tul niciunei comasări ca rezultat al solicitărilor de reconstituire a dreptului de proprietate. Mai mult decât atât, la arti­colul 52 din Legea 45/2009, se prevede foarte clar că „terenurile aparţinând foştilor proprietari, dar indispensabile cercetării, rămân în administrarea unită­ţilor de profil. Reprezentanţii SCDP – Vâl­cea mi-au transmis că, în ciuda tu­turor celor arătate mai sus, atât instan­ţele judecătoreşti din Vâlcea, cât şi câ­teva dintre instituţiile publice cu atribuţii în gestionarea problemelor de fond fun­ciar au considerat că o parte din tere­nurile aparţinând Staţiunii trebuie retro­cedate şi au acţionat ca atare, încălcând prevederile legilor 45/2009, 213/1998 şi 169/1997. Astfel, s-au pus în pericol in­vestiţii extrem de importante făcute de-a lungul timpului de statul român şi cu­prinse în „registrul cercetării” cu o va­loa­re de aproximativ 11 milioane de euro. Este vorba despre colecţiile naţionale unice ale României de prun, nuc, alun şi castan, de colecţiile de lucru de măr, păr, trandafir, de câmpurile de hibrizi şi cul­tu­rile de concurs – cu cele 34 de soiuri crea­te în staţiune, dar şi de materialul săditor din categoriile biologice superi­oare, obţinut în peste 30 de ani de acti­vi­tate. Totodată, s-au pus în pericol sediul şi SCDP – Vâlcea, laboratoarele de cer­cetare, depozitele speciale, serele şi solariile, bunuri pentru a căror amena­jare, dotare şi întreţinere statul român a făcut eforturi colosale. Toate aceste imobile, în prezent, se află în inventarul şi răspunderea Ministerului de Finanţe”, a semnalat social-democratul. Acesta a adăugat că, în anul 1990, SCDP – Vâl­cea deţinea 1.035 ha. „După două de­ce­nii, a rămas cu doar 148,24 ha. Ultima suprafaţă desprinsă din patrimoniul SCDP Vâlcea a fost de 113 ha şi a fost pre­dată Primăriei comunei Mihăeşti pentru a fi retrocedată. SCDP nu s-a putut apăra şi nu a putut lupta împotriva acestor abuzuri pentru că cei care au cerut să li se reconstituie dreptul de pro­prietate au preferat procesele cu insti­tuţiile terţe. În prezent, rechinii imobiliari, cum i-a denumit presa locală, continuă să vâneze şi cele 148,24 ha rămase Sta­ţiunii. De altfel, recent, s-au emis titluri de proprietate pentru încă 9,6 dintre cele 148,24 hectare cu care se mai „mândreşte” SCDP. În litigiu, sunt alte 29,8 hectare şi este de aşteptat să apară procese noi. Dacă lucrurile vor evolua în acelaşi ritm ca până acum, este foarte posibil ca, în cele din urmă, Universitatea din Craiova – SCDP Vâlcea să rămână cu cel mult 108,8 hectare de teren, ceea ce înseamnă că activitatea sa va fi complet paralizată. Şi mai grav este că încălcările grosolane ale legii, pe care vi le-am prezentat în cadrul acestei inter­pelări, au avut ca punct de plecare două hotărâri abuzive date în anul 2006 de prefectul şi subprefectul judeţului, HCJ nr. 507/2006 şi HCJ nr. 536/2006, prin care cei doi demnitari, depăşindu-şi com­petenţele, au scos din domeniul public al statului mai multe suprafeţe de teren. În anul 2008, reprezentanţii SCDP – Vâlcea au sesizat Departamentul Naţional Anticorupţie în legătură cu toată această situaţie, însă fără rezultat, motiv pentru care abuzurile au continuat”, a menţionat Aurel Vlădoiu, spicuind documentele ce i-au fost puse la dispoziţie de către reprezentanţii SCDP.