Bugetul agriculturii, în prim plan


Giosan-Lidia03• ieri, Parlamentul European (PE) a demarat dezbaterea și votarea în plen a poziției sale asupra bugetului Uniunii Europene pentru anul 2012

În aprilie 2011, Comisia Europea­nă a propus, pentru 2012, un buget de 147,4 mld. euro în angajamente (sume pe care UE se angajează să le plătească, nu neapărat doar pe parcursul unui an) şi 132,7 mld. euro în plăți (ceea ce plătește UE într-un an), cu o creștere de 3,7% în anga­ja­mente, respectiv de 4,9% în plăţi, față de 2011. Bugetul propus de Comisie reprezintă 1,12% din Venitul Naţional Brut al UE.

„Potrivit propunerii Comisiei Euro­pene, agricultura, dezvoltarea ru­rală, pescuitul şi mediul, grupate sub capitolul Resurse Naturale, ar urma să primească în 2012 aproape 41% din bugetul total al UE în angajamente de plată, respectiv 60,2 mld. euro, în plus cu 2,6% faţă de anul trecut. Cea mai mare parte din aceşti bani ar urma să meargă către plăţi directe şi cheltuieli de piaţă – cca. 30% din bugetul UE, şi anume 44,2 mld. euro (+3% faţă de 2011), în timp ce dezvoltarea rurală, mediul şi pescuitul ar urma să primească 15,9 mld. euro în angajamente de plată (+1,5% faţă de 2011), reprezentând 10,8% din bugetul total al UE”, spune Lidia Giosan (foto), Enterprise Europe Network din cadrul CCI Vâlcea.

Sursa menţionată precizează că în plăţi efective efectuate în 2012, bu­getul pentru plăţi directe şi cheltuieli de piaţă propus de Comisia Euro­pea­nă se ridică la 44,1 mld. euro (+3,1% faţă de 2011), iar pentru dezvoltare rurală, mediu şi pescuit, CE a propus 13,8 mld. euro.  Cea mai mare parte din bugetul UE pe 2012 în anga­ja­mente de plată este destinată măsu­rilor de creştere economică durabilă, cărora Comisia Europeană a propus să le fie alocate 46,1% din totalul banilor europeni.

În iunie 2011, deputaţii europeni au susținut creșterea de 4,9% față de 2011, cerând Statelor Membre să expli­ce public și să identifice clar prio­ritățile publice ale UE sau proiectele pe care le vor amâna sau anula, iar Comisia de Buget a PE a recomandat Con­siliului să nu reducă nivelul plă­ţilor propus de Comisia Europeană.

Cu toate acestea, pe 25 iulie 2011, Consiliul miniştrilor de Finanţe din statele UE a optat pentru o în­ghe­țare a bugetului, permițând o creștere a plăţilor de doar 2,02% față de 2011, inflația fiind estimată la 2%. Com­pa­rativ cu sumele propuse de Comisia Europeană, varianta Consiliului redu­ce nivelul plăţilor efectuate din bugetul UE în 2012 cu 3,65 mld. euro, iar pe cel al angajamentelor, cu 1,59 mld. euro. Europarlamentarii au pro­pus o rezervă de 250 mil. euro pentru crizele din sectorul legume-fructe şi susţin şi livrarea gratuită de alimente pentru persoanele defavorizate din UE.

„Negocierile dintre Parlament și Consiliu au început pe 11 iulie 2011, iar Comisia pentru buget a Parla­men­tului European a aprobat la începutul lunii octombrie 2011 o rezoluție pri­vind propunerea de buget. Deputaţii europeni din Comisia de Buget a PE au respins o parte din reducerile pro­puse de Consiliu, revenind la propu­nerea inițială a Comisiei Europene şi au mai cerut chiar, la propunerea Comisiei de Agricultură din PE, 250 milioane euro în plus pentru produ­cătorii de legume şi fructe, pentru evi­tarea crizelor precum cea provocată de E-coli. Eurodeputaţii susţin, de asemenea, schema de ajutor pentru persoanele defavorizate din UE, care este, în prezent, blocată şi asupra căreia miniştrii Agriculturii din Statele Membre nu au reuşit, deocamdată, să se pună de acord.

După votul Parlamentului Euro­pean din 26 octombrie 2011, în luna noiembrie începe o perioadă de 21 de zile de „conciliere“, iar dacă Par­la­mentul European și Consiliul miniş­tri­lor de Finanţe ajung la un acord, bu­getul final al UE pentru 2012 ar putea fi adoptat înainte de sfârșitul lunii noiembrie a acestui an”, mai crede Giosan.