„Boli care sunt considerate incurabile în medicina modernă pot fi ameliorate sau vindecate”


aslan• afirmă Bogdan Aslan, care conduce cursuri de Taijiquan în Râmnic

De mai multă vreme, profesorul Bog­dan Aslan derulează în Râmnic cursuri de Taijiquan, iar numărul practicanţilor a înce­put să devină din ce în ce mai mare. Taijiquan-ul (tai chi chuan) este o practică se­culară  din cultura chineză care se ba­zea­ză pe filosofia taoistă a echilibrului uni­ver­sal. Principiul de bază al acestei gândiri por­neşte de la ideea că totul este interconectat şi că, de fapt, partea conţine informaţia în­tre­gului. Totuşi, legătura energetică dintre om şi univers a fost întreruptă, având con­se­cinţe asupra sănătăţii, dar şi calităţii vieţii în general. Folosind tehnici care ţin de pos­tură, mişcare, respiraţie şi vizualizare, prac­ti­cantul de taijiquan poate restabili legătura ener­getică dinte el şi univers, poate des­coperi energia internă „qi”- pe care, în stadii avansate, o poate folosi pentru vindecarea altora, dar si pentru autoapărare. Datorită mo­dului de acţiune al taijiquan-ului şi efec­tu­lui său asupra sănătăţii practicanţilor, el cons­tituie obiectul unor ample studii ştiin­ţifice întreprinse pe plan internaţional. De altfel, în anul 1988, Organizaţia Mondială a Să­nătăţii a declarat Taijiquan-ul drept mij­lo­cul cel mai eficace de păstrare a sănătăţii.

Cultivarea energiei prin mişcare

Am fost prezent, zilele trecute, la câ­teva antrenamente conduse de tânărul Aslan. Unul dintre cei mai vârstnici practi­canţi ne-a explicat: „Despre aceste cursuri am fost informat de cineva care se ocupă tot de partea de tehnici chinezeşti, eu fiind un fan al chinezilor, al medicinii tradiţionale chinezeşti. Am făcut înainte un curs de Chi Kung, dar nu m-a mulţumit, mi s-a părut o chestie statică, rigidă. Am auzit de aceste cursuri de Tai Chi, care au mare legătură cu energia personală, cu o cultivare a energiei prin mişcare. Când am auzit că se face aşa ceva în Vâlcea, am aderat imediat acum un an de zile, când s-au deschis cursurile domnului Aslan”. Tânărul instructor Bogdan Aslan a venit cu detalii tehnice: „Chi Kung este un termen generic şi înseamnă «mă­ies­tria energiei». Înglobează toate tehnicile chinezeşti de păstrare a sănătăţii, de refa­cere a sănătăţii, de cultivare a energiei in­terne. Au o vechime de aproximativ 7.000 de ani, fiind apărute în lumea thaoistă, lume oarecum obsedată de obţinerea nemuririi fizice. Tai Chi, în traducere, înseamnă «arta supremului fundament». Este şi o artă marţială internă şi o formă de a descoperi energia internă prin mişcare, dar şi prin respiraţie”. Una dintre practicante intervine: „Domnul Aslan cunoaşte foarte multe exer­ciţii de Chi Kung, iar la fiecare antrenament pare a fi ceva nou, se creează altă armonie.  Ştim că, după ce vom învăţa cele trei sec­venţe din Tai Chi, atunci vom putea cultiva energia fără a ne mai ajuta de Chi Kung. Facem două antrenamente pe săptămână, într-o sală dotată cum trebuie, situată în spatele restaurantului Noil. Duminica facem antrenamentele în parcul Zăvoi, lângă lacul cu nuferi”. Iar Bogdan Aslan completează: „Sala este un compromis, deoarece chi­ne­zii practică aceste tehnici dimineaţa, în par­curi. Antrenamentul ideal ar trebui să se deruleze dimineaţa între orele 5 şi 7, pentru că atunci se transformă energia nopţii în ener­gia zilei, iar efectele asupra sănătăţii sunt maxime”.

O mare surpriză

aslan1Cel mai vârstnic practicant de Taijiquan spune că a avut parte de-o mare surpriză în urmă cu câteva săptămâni. „Pot să spun că din luna decembrie a anului trecut, după aproa­pe un an de zile de când vin la cursurile domnului Aslan, mi-au dispărut sen­zaţiile de oboseala cronică. Până anul tre­cut am avut probleme cu genunchii, reu­ma­tism, probleme cu umărul drept, dar acum mă simt mult mai bine. Cu parul am ră­mas uimit…  În timp ce frizeriţa mă tundea, a remarcat că unele fire de păr şi-au schim­bat culoarea, se înnegresc! Nu mi-a venit să cred. Apoi, când am încercat să aplic nişte plasturi pe cap, am simţit că părul meu este mult mai des”, spune cu mândrie practi­can­tul a cărui vârstă depăşeşte 60 ani. „Sunt pre­zentate pe blogul meu http://arteinterne.wordpress.com/ nişte ex­pe­­rimente ştiinţifice realizate de univer­sităţi din America şi din China, în care s-a de­mons­trate ştiinţific că emisia de qi poate să mo­di­fice structura materiei, să ajute la rege­nerarea celulară. Vreau să precizez clar că efec­tele se văd după un anumit timp, e ne­voie de perseverenţă”, a completat Bogdan Aslan.

Cele trei aranjări

Practicanţii de Taijiquan se ocupă de trei aranjări: aranjarea trupului – poziţia corporală trebuie să devină corectă; aran­jarea respiraţiei – învaţă să respire corect; aranjarea mentalului. „Când aceste trei aranjări devin una singura, putem afirma că există o reală evoluţie în practica Chi Kung. Astfel, prin perseverenţă, chiar şi probleme sau boli care sunt considerate incurabile în medicina modernă pot fi ameliorate sau vindecate”, a mai spus Bogdan Aslan.