Apel către crescătorii de capre şi oi


• în perioada 9 aprilie – 18 mai, crescătorii de animale sunt aşteptaţi să depună cererile de solicitare a primei pe cap de animal speciile ovine/caprine din cadrul plăţilor naţionale directe complementare – sectorul zootehnic

Adrian-PinteaDomnule director, Adrian Pintea, vorbiţi-ne puţin , vă rog, de plăţile naţionale complementare şi intervalele acestora…

Plăţile naţionale directe comple­men­tare în sectorul zootehnic se acordă producătorilor agricoli, per­soane fizice sau juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie, identificate şi înregistrate în sistemul naţional.

Care sunt condiţiile?

Beneficiarii trebuie să fie înscrişi în Registrul Naţional al Exploataţiilor al ANSVSA, dar şi în evidenţa APIA cu cod unic de identificare (Registrul Unic de Identificare) şi să solicite ce­re­rea pretipărită la centrul jude­ţean/local al APIA. Cererea trebuie să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, viză care atestă efectivele de ovi­ne/ca­prine pentru care se poate solicita primă.

Alte condiţii?

Efectivul din exploataţie trebuie să fie de minimum 50 de capete fe­me­le de ovine/25 de capete femele de ca­pri­ne, care au împlinit vârsta de mi­nimum un an până la 31 martie 2012, iar efec­tivul de femele ovi­ne/fe­mele caprine pentru care se solicită prima să fie men­ţinut în exploataţie la adresa men­ţio­nată în cerere pe perioada de re­ten­ţie până la data de 20 august 2012.

Ce trebuie ştiut despre termene?

Animalele pentru care solicită primă să fie înregistrate în RNE şi iden­tificate cu o crotalie auriculară simplă şi o crotalie auriculară elec­tro­nică, ambele conţinând acelaşi nu­măr unic de identificare a animalului în cazul animalelor născute începând cu data de 1 ianuarie 2010 şi cu două crotalii auriculare simple, ambele conţinând acelaşi număr de identi­fi­care a animalului, în cazul animalelor născute înainte de 1 ianuarie 2010.

Cererile pot fi completate şi online prin accesarea site-ului www.apia.org.ro, pentru producătorii agricoli care solicită prima pe cap de animal pentru un efectiv mai mare de 500 capete femele ovine/caprine. Suma alocată în acest an din bugetul naţional pentru crescătorii de ovine va fi aprobată în toamna acestui an, după finalizarea controalele efectuate de APIA şi stabilirea numărului de animale eligibile la plată.

Vă mulţumesc!