Biserica „Cuvioasa Paraschiva” de la Alunu a fost restaurată


biserica-IGOIU_ALUNUAstăzi are loc recepţia la terminarea lucrărilor de conservare şi punere în valoare a bisericii “Cuvioasa Paraschiva” din satul Igoiu, comuna Alunu. Membri co­misiei de recepţie sunt Florin Epure, directorul Di­rec­ţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Vâlcea, părintele Octavian Ţăpârlan, Arhiepiscopia Râmnicului, Vasile-Pîrvu Boiangiu, pri­ma­rul comunei Alunu, părin­tele-paroh Ştefan Boiangiu şi inginerul Ion Stătică.

Biserica de lemn de la Igoiu este un monument istoric reprezentativ pentru perfecţiunea tehnică cu care au fost construite bisericile de lemn din Vâlcea secolul al XVIII-lea. Ctitorii lăca­şului, în frunte cu Teodoru Pietraru monahul, sunt menţionaţi pe o cruce de piatră aflată în curtea bisericii, pe latura de sud. În pronaosul bisericii este îngropat Radu Igoianu, fiul lui Ion Igoianu, mort la anul 1773. O cruce mai nouă de piatră, aşezată în pridvorul bisericii, arată că biserica de lemn cu hramul „Cuvioasa Paraschiva” s-a ridicat la anul 1752, s-a reparat la 1848 de Dumitru Lăpădat, în anul 1945 „s-a reparat radical” de către Gheorghe Coşoreanu, ajutat de preotul Aurel Popescu, şi s-a sfinţit la 14 octombrie 1945, în vremea episcopului Atanasie Bârlădeanu

Proiectul a fost finanţat cu fonduri din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Măsura 3.2.2 şi a cuprins cinci obiective: un spaţiu public de agrement care are în componenţa sa un bazin semiolimpic de înot cu terasă, teren multifuncţional cu nocturnă şi gazon artificial, dar şi un parc de recreere pentru copii, tineri şi bătrâni. Un alt obiectiv l-a constituit conservarea şi punerea în valoare a bisericii cu hramul „Cuvioasa Parascheva” din satul Igoiu. Proiectul a mai cuprins şi alte lucrări: asfaltarea a 2,1 kilometri de drumuri de interes local care sunt căi de acces către bisericile din localitatea Alunu, respectiv biserica din satul Colteşti, cele din satele Alunu şi Igoiu; centru social de zi în satul Alunu; reţeaua de canalizare pe o lungime de peste şase kilometri şi cu staţie de epurare.

Lucrările au fost executate respectându-se întrutotul proiectul arhitectului Iulian Cămui şi recomandările Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice. Lucrările de conservare şi punere în valoare a monumentului istoric au constat în împrejmuirea lăcaşului, pavajul aleilor, protecție bio şi ignifugare, reconstrucţia clopotniţei şi prăznicarului, traducerea înscrisurilor chirilice şi expunerea acestora, semnalizarea accesului din drumul judeţean, introducerea bisericii în materiale publicitare personalizate ale Primăriei Comunei Alunu, alături de alte monumente istorice amplasate pe teritoriul localităţii.