Bilanţul Măsurii 125 „Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare”


Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a publicat raportul de evaluare la proiectele eligibile pe Măsura 125 – Submăsura 125 a, componenta a1 “Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare”.  Astfel, un număr de 87 de proiecte au fost declarate eligibile, iar alte 10 nu au întrunit condiţiile de eligibilitate.  Valoarea publică totală a proiectelor depuse este de 93.664.893 euro. Pentru această sesiune sunt alocate fonduri europene nerambursabile de numai 60 de milioane de euro, sumă ce ar putea finanţa numai 61 de proiecte.

Sesiunea de depunere a proiectelor a fost lansată la data de 3 septembrie anul trecut şi trebuia să se finalizeze la 15 octombrie 2012. Însă, Autoritatea de Management pentru PNDR a luat decizia prelungirii termenului cu încă două săptămâni, dat fiind complexitatea documentaţiei în elaborarea proiectelor, cât şi dificultăţile întâmpinate de solicitanţi în obţinerea avizelor.